چگونه خانه را بزرگتر نشان دهیم ؟

چگونه خانه را بزرگتر نشان دهیم ؟

بزرگ نشان دادن خانه 

 

برای بزرگ نشان دادن خانه فقط کافیست که وسایل هایي که جلوی دست و پا را می‌گیرد از خود دور کنید در ادامه میتوانید ما را دنبال نمایید .

 

امروزه با دقت به افزایش زندگی شهرنشینی و نقل مکان از خانه هاي خوشگل و حیاط دار روستایی، که پر از گل و گیاه هست، به آپارتمان هاي کوچک شهری که خود معضلات اجتماعی را پدید آورده هست، متراژ کوچک بعضی از آپارتمان ها ساکنان آن هار د چرا مشکل کرده هست.

 

اما تکنیک هایي در طراحی وجود دارد که به کمک آن میتوانید خانه خودرا بزرگتر جلوه دهید و ضمن پیشگیری از هزینه هاي گزاف نقل و انتقال از زندگی در آن احساس رضایتمندی داشته باشید.

 

طراحی رد فضاهای کوچک، مهارتی هست که در آن با بهرهگیری از روش هایي ساده در انتخاب لوازم خانه، رنگ و پروژه دیوارها، می‌توان افزون بر بهرهگیری بهینه از فضاهای موجود، با جانمایی هاي صحیح و با بهرهگیری از رنگ بندی و طراحی مناسب فضای خانه را بزرگ‌تر جلوه داد. به همین منظور، بعضی راهکارهای مناسب رابه شرح ذیل بیان می‌کنم.

 

چگونه خانه را بزرگتر نشان دهیم ؟

رنگ روشن کاغذ دیواری «رنگ آمیزی» خانه شما را بزرگ‌تر نشان می‌دهد

 

رنگ

نخستین و مهم‌ترین موضوعی که در بزرگ‌تر جلوه دادن فضای خانه بشما کمک می‌کند، رنگ بندی مناسب فضای خانه شماست. بهرهگیری از رنگ هاي روشن برای کف و دیوارها در بزرگ‌تر کردن فضا تاثیر بسزایی دارد و بالعکس رنگ هاي تیره فضای خانه را کوچک میکند.

 

بهرهگیری از کاغذ دیواری بجای رنگ آمیزی، فضای خانه شما را کوچکتر جلوه خواهد داد. افرادی میباشند که همراه دارند بجای رنگ آمیزی از کاغذ دیواری بهرهگیری کنند که در این صورت، گزینه آگاهانه کاغذ دیواری میتواند از کوچک دیده شدن خانه شان جلوگیري کند.

 

رنگ روشن کاغذ دیواری «همانند رنگ آمیزی» خانه شما را بزرگتر نشان میدهد و بهتر هست از رنگ هاي روشن در کف و دیوارها بهرهگیری شود. همینطور رنگ کاغذ دیواری باید متناسب با رنگ بندی و سبک لوازم خانه شما انتخاب شود.

 

هر چه نقش کاغذ دیواری کوچکتر باشد فضا بزرگتر دیده می‌شود. کاغذ دیواری گل دار، فضا را کوچک نشان میدهد. برای حل این مسئله بهتر هست برای دیوار اصلی «دیواری که اکثر جلب دقت می‌کند ودر و پنجره روی آن تعبیه نشده هست» از کاغذ دیواری پروژه دار و برای دیوارهای مجاور، هماهنگ با آن دیوار، از پروژه هاي ساده بهرهگیری کرد.

 

اگر ارتفاع سقف خانه شما کوتاه هست، کاغذ دیواری با خطوط عمودی، ارتفاع سقف را بلندتر ودر نتیجه خانه را بزرگ‌تر جلوه میدهد. بهرهگیری از کاغذ دیواری با خطوط افقی برای راهروهایی که طول کمتری نسبت به فضای خانه دارند و بهتر هست طویل تر نشان داده شوند، بهتر هست و برعکس، اگر راهروی شما طویل هست، بهتر هست از پروژه عمودی بهرهگیری شود. اگر از کف پوش پروژه دار بهرهگیری کردید، ترجیحا از کاغذ دیواری ساده و با رنگ هاي ملایم و گرم بهرهگیری کنید.

 

چگونه خانه را بزرگتر نشان دهیم ؟

تغییراتی که موجب بزرگ شدن خانه میشود

 

نور

بهرهگیری از نور مناسب میتواند به بزرگتر جلوه دادن خانه شما کمک کند. نور زرد فضا را کوچکتر و نور سفید فضا را بزرگتر نشان میدهد. مناسب ترین نور برای فضای خانه، به مخصوصاً پذیرایی، نور ترکیبی سفید و زرد هست.

 

چیدمان لوازم منزل

برای محل قرار گرفتن تلویزیون، بجای میز تلویزیون که جای زیادی را اشغال میکند و هزینه زیادی هم باید بابت آن پرداخت شود، بهتر هست تلویزیون روی دیوار قرار گیرد و توسط شلف هاي چوبی که به دیوار نصف میشود، مناسب با سلیقه خودتان دکوراسیون مناسب را طراحی کنید. بهرهگیری از این روش افزون بر زیبایی، بهرهگیری بهینه از دستکم فضای موجود، با کمترین هزینه «کمتر از 20 درصد هزینه هاي میز تلویزیون» برترین رضایت مندی را برای شما به ارمغان خواهد آورد.

 

در خصوص بهرهگیری از مبلمان، حتما به سراغ مبلمان L شکل بروید تا از حداکثر فضای موجود بهرهگیری کنید.

 

در اتاق خواب، راهرو، کمد دیواری «در صورت وجود» و مکان هاي نمونه حتما فضای بی بهرهگیری اي وجود دارد که با قفسه بندی می‌توان کتاب ها، کفش ها و وسایل افزون را در آن جاسازی کرد.

 

در پایان خاطرنشان می‌کنم، تمام عناصر موجود از جمله، لوازم خانه، رنگ و نورپردازی در بزرگ‌تر یا کوچکتر نشان دادن فضای خانه شما دخیل میباشند و لازم هست همه ی موارد ذکرشده با هماهنگی مناسب و سلیقه خودتان اجرایی گردد.

 

جدیدترین مطالب سایت