مراحل تغییر دکوراسیون منزل

مراحل تغییر دکوراسیون منزل

مراحل تغییر چیدمان منزل

برای تغییر و تحول در خانه می‌توان از راه هاي مفیدی که برنامه ریزی می‌کنیم می‌توان بهرهگیری نمود فتن به خانه اخیر، تنوع و یا هر علت دیگری می‌توانید اقدام به تغییر چیدمان خانه خود کنید.

 

اگر می‌خواهید این پروژه را خودتان انجام دهیییر و تحول دد، اما نمیدانید باید از کجا شروع کنید، رهنمونی هاي کاربردی این مقاله در پیشبرد آن به شما کمک خواهد کرد. نخستین کار اولویت بندی برنامه هاي تغییر چیدمان هست.

 

گذشته از تغییر چیدمان به محدودیت هاي مالی و زمانی دقت کنید

اول تمام هزینه هایي راکه می‌خواهید برای اینکار انجام دهید، محاسبه و محدود کنید. اگر از انجام اینکار صرف نظر کنید اکثر از مقداری که مد نظر داشته اید، خرج خواهید کرد و مجبور میشوید در آینده تصمیماتی نادرست و خفیف متقبل شوید.

 

همینطور تاریخی را برای اتمام این فرآیند در نظر بگیرید، حتی اگر علت واضحی برای انجام و اتمام انها در زمانی معلوم نداشته باشید. انجام دادن کارها بر زمینه تاریخ انجام و دوران مقرر شده آنها، باعث پیشرفت می‌شود. کامل کردن هر بخشی از پروژه باعث به وجود آمدن سیری در تکامل سایر بخش هاي آن میشود. در غیر این صورت تکه تکه انجام دادن آن باعث تأخیر در تکمیل پروژه خواهد شد یا حتی ممکن هست هرگز تمام نشود.

 

برای بررسی و حسابرسی خرج هایي که میکنید، میتوانید از نرم افزار اکسل بهرهگیری کنید. اما حتی یک دفترچه سیمی ساده هم می‌تواند برای پروژه هایي کوچک مورد بهرهگیری قرار بگیرد. اما نکته اصلی این هست که همواره باید به روز باشید و از روند پروژه عقب نیفتید.

 

تمامی رسیدهای تحویل را در یک مکان نگه دارید. با اینکار به سادگی میتوانید به آنها دسترسی داشته و اطلاعات لازم برای گارانتی یا حتی مرجوع کردن انها را در صورت نیاز در اختیار داشته باشید.

 

گذشته از تغییر چیدمان نیازها و شیوه زندگی خود را ارزیابی کنید

تفکیک چیزهایی که میخواهید و چیزهایی که به آن احتیاج دارید، کار سختی هست. چیزهایی که برای مبلمان و سایر متعلقات آن نیاز دارید را تجسم کرده و انها را در ابتدای فهرست قرار دهید. سپس به هر مورد بین ۱ تا ۵ امتیاز دهید. امتیاز ۱ نشان دهنده انجام قطعی و ۵ نشان دهنده غیر مهم بودن آن باشد.

 

همینطور باید شیوه زندگی خود و نیازمندی هاي که امروز به آن احتیاج دارید، بشناسید. از خرید چیزهای غیرضروری پرهیز کنید و چیزهایی که لازم دارید بخرید. برای مثال اگر کودکان از اتاق نشیمن همچون فضای بازی بهرهگیری می‌کنند، محفظه اي برای وسایل بازی را در فهرست خود قرار دهید. ممکن هست شما به وسایل امنیتی بچه ها نیز احتیاج پیدا کنید. همینطور اگر حیوان خانگی دارید، هر چیز بخصوصی را هم در مورد آن مد نظر قرار دهید که میتواند حاوی ریزش موهای شان و یا پنجه کشیدن روی مبلمان شما باشد.

 

مراحل تغییر دکوراسیون منزل

از خرید چیزهای غیرضروری پرهیز کنید و چیزهایی که لازم دارید بخرید

 

گذشته از تغییر چیدمان در مورد چیزهایی که باید بمانند و بروند تصمیم گیری کنید

بر زمینه لیستی که تهیه کرده اید، قطعات و وسایلی از مبلمان یا متعلقاتی که قطعاً به انها احتیاج دارید، شناسایی کنید. وسایلی راکه برنامه اي برای بهرهگیری مجدد از آنها ندارید، خارج کرده و اگر در وضعیتی مناسب میباشند به جایی اهدا کرده یا بفروشید.

 

مراحل تغییر دکوراسیون منزل

قطعات و وسایلی از مبلمان یا متعلقاتی که قطعاً به انها احتیاج دارید، شناسایی کنید

 

گذشته از تغییر چیدمان نقشه مقدماتی مبلمان را بکشید

اگر پروژه شما کوچک هست، این مرحله لازم نیست. بنابراین اگر مبلمان اخیر خریداری کرده اید یا فقط چیدمانی متفاوت از آن چه دارید را مد نظر قرار داده اید، این مرحله کمک بسیار شایانی در شناسایی محل هاي گوناگون به شما خواهد کرد. به طور کلی طرح یک نقشه گذشته از انجام این کارها می‌تواند به تخمین شما از چگونگی و شکل آنها بسیار کمک کند.

 

برای اندازه گیری فضا به نوارهای اندازه گیری و برای مقیاس سازی به خط کش نیازمند هستید. همینطور می‌توانید با بهرهگیری از نوار چسب، خطوط بیرون مبلمان را روی زمین بچسبانید.

 

محاسبات فضا را فراموش نکنید. به صورت ایده‌آل ۴۶ سانتی متر بین لبه کاناپه و میز جلوی آن، فاصله نیاز دارید. همینطور درب ورودی به اتاق و راهرو و فضای تردد و وارد شدن به اتاق را اندازه بگیرید که حاوی آسانسور ساختمان نیز می‌شود.

 

مراحل تغییر دکوراسیون منزل

محاسبات فضا را فراموش نکنید

 

گذشته از تغییر چیدمان روی اجناس بزرگتر تمرکز کنید

ابتدا روی اجناس و وسایل بزرگتر تمرکز کرده، سپس به متعلقات کوچکتر فکر کنید. اغلب مردم در مورد جزئیات وسایل کوچکتر گیج میشوند. از بزرگ به کوچک کار را انجام دهید:

 

مبلمان: اکثر مبلمان بین ۸ تا ۱۲ هفته برای رویه دوزی دوران نیاز دارند. بنابراین، حتی مبلمان هاي آماده تحویل نیز ممکن هست به موقع تحویل نشوند. اگر برایتان مقدور هست نظیر اي از روکش ها و رویه دوزی هاي آنها یا نظیر اي کامل شده را برای کمک به چیدمان سایر وسایل اتاق بگیرید.

 

مراحل تغییر دکوراسیون منزل

ابتدا روی اجناس و وسایل بزرگتر تمرکز کرده، سپس به متعلقات کوچکتر فکر کنید

 

گذشته از تغییر چیدمان به رنگ سقف و دیوار دقت کنید

دیوارها: در قیاس با سایر عناصر طراحی، رنگ دیوارها به اتاق بیشترین جلوه را میدهند. گزینه رنگ یا کاغذ دیواری برای دیوار بعد از انتخاب مبلمان بسیار ساده تر خواهد بود. پس طوری برنامه ریزی کنید که دیوارهای شما گذشته از رسیدن مبلمان، آماده و رنگ شده باشند.

 

سقف: بهرهگیری از رنگ به جای نمای سفید معمولی که برای سقف گزینه می‌شود، از دیگر موارد تأثیر گذار بر هزینه هست؛ ویژه اگر بخواهید سقف رنگی متفاوت از دیوارها داشته باشد.

 

مراحل تغییر دکوراسیون منزل

طوری برنامه ریزی کنید که دیوارهای شما گذشته از رسیدن مبلمان، آماده و رنگ شده باشند

 

گذشته از تغییر چیدمان وسایلی با اندازه متوسط انتخاب کنید

بعد از این که طرح و رنگ کلی مبلمان خود را تعیین کردید، بر یافتن وسایلی با اندازه متوسط متمرکز شوید. همینطور نقشه از پیش کشیده شده برای مبلمان، به شما در چگونگی قرار گیری فرش و هماهنگی آن با مبلمان بسیار کمک خواهد کرد.

 

مراحل تغییر دکوراسیون منزل

طوری برنامه ریزی کنید که دیوارهای شما گذشته از رسیدن مبلمان، آماده و رنگ شده باشند

 

وسایل کوچک را برای آخر کار نگه دارید

در نهایت، نمای کلی و شمایل فضای خود را با متعلقات دکوری پر کنید. اینکار به شما اجازه می‌دهد تا مشاهده نمایید کجای چیدمان شما به دقت بیشتری نیاز داشته و احساس بهتری از ابعاد و اندازه ها میدهد «ویژه در مورد تابلوها و آثار هنری». وقتی که مبلمان را در فضای مورد نظرتان قرار دادید، می‌توانید دسترسی هاي آسان برای فضا داشته باشید.

 

مراحل تغییر دکوراسیون منزل

برای اضافه کردن آباژور، پس از این که مبلمان در محل خود قرار گرفتند ارتفاع مناسب را پیدا کنید

 

برای اضافه کردن چراغ و آباژور، پس از این که مبلمان در محل خود قرار گرفتند می‌توانید ارتفاع مناسب را پیدا کنید. طول سیم ها و همینطور کلید ها می‌توانند هنگامی که مبلمان در محل خود میباشند به اسانی محاسبه شده و در محل خود قرار بگیرند.

جدیدترین مطالب سایت