موسسه پینتون رنگ سال 2017 را اعلام کرد

موسسه پینتون رنگ سال 2017 را اعلام کرد

موسسه پینتون رنگ سال 2017 را سبز اعلام کرد

 

موسسه پینتون رنگ سال 2017 را رنگ سبزی که ته مایه زرد داشته و تداعی کننده روز اول بهار و طبیعت زنده است.

 

لتریک آیزمن Leatrice Eiseman مدیر اجرایی موسسه پینتون در بیانیه ای اعلام کرد این رنگ سبز برای ما در سال 2017 محیط اجتماعی و سیاسی شاد و پر سر و صدایی ایجاد خواهد کرد.

 

او در ادامه صحبت هایش عنوان کرد که این رنگ سبز نماد اتصای دوباره ما با طبیعت است.

 

این رنگ سبز، رنگی خنثی است و برای مردم این دوره که غرق در مشکلات و زندگی شهر نشینی هستند یک رنگ آرامش بخش و تداعی کننده طبیعت است.

 

موسسه پینتون رنگ سال 2017 را اعلام کرد

رنگ سال 2017

موسسه پینتون رنگ سال 2017 را اعلام کرد

معرفی رنگ سال 2017 توسط شرکت پنتون

 

موسسه پینتون رنگ سال 2017 را اعلام کرد

موسسه پینتون رنگ سال 2017 را اعلام کرد

رنگ سال 2017

 

موسسه پینتون رنگ سال 2017 را اعلام کرد

موسسه پینتون رنگ سال 2017 را اعلام کرد

موسسه پینتون رنگ سال 2017 را اعلام کرد

معرفی رنگ سال 2017

 

موسسه پینتون رنگ سال 2017 را اعلام کرد

رنگ سال96

 

 

مطالب مشابه مهم !

جدیدترین مطالب سایت