35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

کسی را بـه من نشان بده کـه بگوید چیزی برای مخفی کردن ندارد و من بـه تو دروغگو نشان خواهم داد. همه ی ما چیزی داریم کـه دوست نداریم دیگران درباره ان بدانند. البته، وقتی ان چیزها انتزاعی هستند، مانند یک فکر، راحت تر اسـت، زیرا اگر فیزیکی باشد، ما بـه مکانی برای ان احتیاج داریم. خوشبختانه ما دراین قسمت از مجله تفریحی تالاب نمونه‌هاي‌ هوشمندانه زیادی برای شـما بـه اشتراک گذاشته ایم.

 

35 مکان مخفی و محفظه پنهان در خانه

بازی در اطراف با معماری خانه شـما میتواند حس رمز و راز و شگفتی بـه ان بدهد—ایده هاي‌ اتاق مخفی یقیناً فضای امنی را برای شـما و خانواده تان ایجاد می کند و نسل هاي‌ آینده اي را کـه در خانه شـما زندگی خواهند کرد حيرت زده و الهام بخش خواهند کرد.

 

اتاق مخفی، اتاق مخفی، اتاق وحشت یا اتاق امن، فضایی پنهان در ساختمان ها یا زیر زمین اسـت کـه از طریق گذرگاه هاي‌ مخفی یا درهای مخفی قابل دسترسی اسـت.

 

بیشتر بخوانید: عکس های زیبا از خانه های رویایی شگفت انگیز در طبیعت

 

چرا برخی از خانه ها اتاق های مخفی دارند؟

تقریبا همه ی مکان‌هاي‌ دیدنی مشهور دارای فضاهای مخفی در ساختار خود هستند. در گذشته عمیق، مصریان باستان اتاق‌هاي‌ مخفی و گذرگاه‌هاي‌ دروغین را در گورهای خود می‌ساختند – اهرام AKA – تا دزدان قبر را گمراه کنند. پس از ان؛ مردم بـه اتاق هاي‌ مخفی در خانه هاي‌ خود نیاز داشتند تا از آن ها در هنگام جنگ و سایر موارد اضطراری محافظت کنند.

 

عده اي از مردم در واقع از اتاق هاي‌ امن در خانه هاي‌ خود برای مخفی کردن قانون شکنان و فراریان از مقامات استفاده می‌کردند. امروزه رئیس جمهورها و افراد VIP هنوز از فضاهای مخفی بـه عنوان اتاق وحشت استفاده میکنند. در موردی کـه اهمیت کمتری دارد، می توانید از یک اتاق مخفی بـه‌عنوان فضای ذخیره‌سازی وسایل گرانبها، یا بـه‌عنوان مکانی برای مطالعه یا آرامش دور از سروصدا استفاده کنید.

 

چگونه یک اتاق مخفی بسازید؟

1. مکانی را در خانه خود برای اتاق مخفی انتخاب کنید.این مکان میتواند یک کمد بزرگ باشد، می توانید یک اتاق رابا یک دیوار جدید بـه نصف تقسیم کنید و یک در مخفی را ادغام کنید، یا می توانید یک فضای ناتمام را جدا کنید تا یک مخفیگاه در پشت دیوار ایجاد کنید.

 

2. درگاه را پنهان کنید. این میتواند یک قفسه کتاب روی یک لولا و غلتک ها، پانل هاي‌ چوبی، آثار هنری بزرگ یا پله هایي باشد کـه می‌تواند با یک لولا ساخته شود تا بالا بیاید و مجموعه دیگری از پله هاي‌ منتهی بـه یک اتاق زیرزمین مخفی را نشان دهد.

 

3. برنامه ریزی کنید و از صحت ابعاد خاطرجمعی حاصل کنید. قبل از اقدام بـه نصب یک درگاه مخفی، برنامه اي تهیه کنید کـه در ان درب تمام شده شـما چگونه بـه نظر میرسد. هنگام طراحی درگاه خود مطمئن شوید کـه سخت افزاری را درنظر بگیرید کـه درب را کاربردی می کند.

 

4. درگاه مخفی را نصب کنید. شـما باید با استفاده از 2x4s قاب در بسازید، ارتفاع و عرض درگاه را اندازه بگیرید و 2x4s رابا یک اره مدور برش دهید تا لبه بیرونی درب را قاب کنید، سپس یک بریدگی در چوب ایجاد کنید تا لولاهای در را نصب کنید. .

 

5. یک چفت یا قلاب برای باز و بسته کردن در قرار دهید. یک قفل دروازه در داخل اتاق مخفی یک راه راحت برای مخفی کردن مکانیسم چفت از نمای بیرون اسـت. یک سیم می‌تواند از طریق درب مخفی تا یک ماشه در بیرون درب گسترش یابد.

 

6. برای این کـه جلوه اي داخلی بـه ان ببخشید، تزئیناتی را بـه درب اضافه کنید. برای این کـه درگاه مخفی شـما برجسته نشود، اطراف لبه ها را هم تراز با دیوار تزئین کنید. تزئین لبه‌هاي‌ اطراف قفسه را پنهان می کند و از ظاهر شدن ان مانند دهانه جلوگیري می کند.

 

 

**** در مخفی با کابینت آشپزخانه ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** در مخفی برای ورود گربه ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** در مخفی ورودی ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** در مخفی مکان مخفی ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** در مخفی ورودی تئاتر ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** در مخفی صندوقچه ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** کشوی مخفی در خانه ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** مکان مخفی در کف زمین ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** در مخفی با یخچال ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** مکان مخفی در میز ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** اتاق مخفی در اتاق ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** میز و صندلی مخفی در زمین ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** در مخفی در دیوار ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** کشوی مخفی در میز ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** طبقه مخفی پشت آینه ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** راه مخفی در خانه ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** کشوی مخفی در کابینت آشپزخانه ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** راه مخفی در زمین ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** راه مخفی در دیوار خانه ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** اتاق مخفی در خانه ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** اتاق مخفی در دیوار خانه ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** کشوی مخفی در میز شطرنج ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** در مخفی در کمد ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** در مخفی در دیوار ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** در مخفی در دیوار ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** پله مخفی در زمین ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** در مخفی در کمد ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** در مخفی در کمد ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** کشوی مخفی در کمد ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** مکان مخفی در زمین ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** مکان مخفی در کمد ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** در مخفی در دیوار ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** در مخفی در کمد ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** در مخفی در کمد ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

**** در مخفی در کمد ****

 

35 مکان مخفی جالب در خانه برای پنهان کردن وسایل

 

جدیدترین مطالب سایت