بروزرسانی : 7 مهر 1396

چرا در بعد از ظهر باید کفش بگیریم ؟

چرا در بعد از ظهر باید کفش بگیریم ؟

علت خریدن کفش در عصر 

طب سنتی ایران طی سخنانی دیدنی خاطر نشان کرد که اگر خریدن کفش طرف عصر باشد بسیار می‌تواند موثر باشد . 

خاموشیان افزود: همینطور کفش‌هاي نامناسب توانایی و فعالیت کودکان را کاهش می دهند و از این طریق
به روح و روان کودکان نیز آسیب وارد میکنند.

وی به ویژگی کفش‌هاي مناسب اشاره کرد و افزود: افراد برحسب میزان فعالیتی که دارند میتوانند از کفش‌هاي
ساق کوتاه یا ساق بلند بهرهگیری کنند.

این متخصص طب فیزیکی، کفش‌هاي ساق‌دار و بنددار را برترین نوع کفش برای افرادی که فعالیت بالایی دارند
بخصوص دانش آموزان عنوان کرد و افزود:
کفش‌هاي ساق‌دار و بنددار بدلیل محکم نگه داشتن مچ پا، آسیب‌هاي وارد به مچ پا را در هنگام فعالیت به دستکم میرسانند.

وی ارتفاع پاشنه مناسب برای کفش‌ها را ۲ تا ۲.۵ سانتی‌متر دانست و افزود: بهتر هست قسمت پنجه و پاشنه
کفش نیز یکسره و به هم مستمر باشد.

چرا در بعد از ظهر باید کفش بگیریم ؟

طرف عصر کفش بخرید 

خاموشیان با اشاره به این که کفش‌هاي نامناسب خستگی پاها رابه دنبال دارد، گفت: لازم هست کفی کفش در عین مقاوم بودن، نرم و بالشتکی بوده و قوس کف پا رابه خوبی بپوشاند.

بهترین جنس برای کفش

وی افزود: چرم‌هاي طبیعی به دلیل تهویه مناسبی که دارند برترین جنس برای کفش شناخته می شوند.

خاموشیان با تاکید بر این که کفش‌هاي خریداری شده باید تا نیم شماره از سایز پا بزرگتر باشند، خاطرنشان کرد: برترین دوران خرید کفش در ساعات عصر هست؛ چرا که در این دوران پاها بر اثر فعالیت هر روز معمولا تا نیم شماره بزرگ تر از ساعات دیگر روز میباشند.

وی در ادامه با بیان این که شکل ظاهری کفش بر سهولت پاها در کفش تاثیر گذار هست، گفت: بهتر هست گذشته
از خرید کفش، وجود اختلاف سایز در پاها، شکل انگشتان پا و قوس طبیعی کف پا بررسی شود.

وی با اشاره به این که تظاهرات برخی از نابهنجاری‌هاي لگنی در پا دیدن می شود، تصریح کرد:
برخی از مشکلات از قبیل پاهای پرانتزی و انحراف ستون مهره‌ها روی شکل پا تاثیر می گذارند.
از این جهت به منظور خرید کفش مناسب، پاها بخصوص
در کودکان و دانش آموزان باید توسط یک متخصص طب فیزیکی معاینه شوند.

به گزارش تالاب خاموشیان بهرهگیری از کفش‌هاي مناسب را برترین عامل در حفاظت فیزیکی از ستون مهره‌ها و مفاصل پا دانست و پیشنهاد کرد: کفش‌هاي نامناسب، تغییر شکل پا، انحراف شست پا و انحراف ستون مهره‌ها رابه دنبال دارند که با پوشیدن کفش‌هاي مناسب می توان از این آسیب‌ها جلوگیري کرد.

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت