7 نکته در انتخاب گوشواره| انتخاب گوشواره مناسب صورت شما

7 نکته در انتخاب گوشواره| انتخاب گوشواره مناسب صورت شما

نکاتی مهم در انتخاب گوشواره مناسب صورت شما

اگر قصد انتخاب یک گوشواره زیبا را دارید بهتر است اول بدانید چه نوع گوشواره اي به گوش شما می آید.

1- گوشواره مناسب برای صورت گرد

با استفاده از گوشواره‌ هاي بلند گردی صورتتان کمتر به چشم می آید، گوشواره‌ هاي اشکی بلند و گوشواره‌ هاي لوستر شکل بهترین گوشواره برای صورت‌ هاي گرد است. گوشواره‌ هاي بلند با اشکال هندسی ناموزون نیز میتواند گزینه مناسبى برای صورت‌ هاي گرد باشد. استفاده از گوشواره‌ هاي کوچک مانند گوشواره‌ هاي میخی، گوشواره‌ هاي توپی شکل و گرد برای صور‌ت‌ هاي گرد اصلاً مناسب نیست، گوشواره‌ هاي حلقه‌اي گرد نیز برای چنین صورت‌ هایي توصیه نمیشود.

2- گوشواره مناسب برای صورت‌ هاي کشیده 

گوشواره‌ هاي میخی و گوشواره‌ هاي دکمه‌اي برای صورت‌ هاي کشیده گزینه مناسبی است زیرا توجه را از کشیدگی صورت دور میکند. گوشواره هاي گرد نیز طبق معمولً جلوه خوبی به صورت‌ هاي کشیده می دهد. اغلب از گوشواره‌ هاي لوستر شکل برای صورت‌ هاي کشیده استفاده می کنند البته به شرط این که عرض گوشواره از درازای آن بیشتر باشد. گوشواره هاي بلند چند لایه اي نیز می تواند برای صورت‌ هاي کشیده مناسب باشد.

3- گوشواره مناسب برای صورت‌ هاي قلبی 

این نوع صورت‌ ها بالای صورت پهن و پایین آن نازک است. به این دلیل، مناسب ترین گوشواره، گوشواره اي است که در بالا نازک ودر پایین پهن باشد مانند گوشواره‌ هاي مثلثی معکوس یا گوشواره‌ هاي اشکی. گوشواره‌ هاي حلقه اي گرد طبق معمولً برای آن گونه صورت‌ ها مناسب نیستند اما گوشواره‌ هاي بیضی شکل می تواند خوب باشد.

7 نکته در انتخاب گوشواره| انتخاب گوشواره مناسب صورت شما

4- گوشواره مناسب برای صورت‌ هاي لوزی

اگر هدف شما این است که چانه ‌تان کمی عریض تر دیده شود باید از شکل‌ هاي این گوشواره‌ ها انتخاب کنید: گوشواره‌ هاي کوتاه و عریض، گوشواره‌ هاي اشکی کوچک و گلابی شکل، گوشواره‌ هاي مثلثی شکل، گوشواره‌ هاي بیضی شکل، گوشواره هاي میخی.

5- گوشواره‌ هاي مناسب برای صورت‌ هاي مربعی

درصورت‌ هاي مربعی شکل که خط چانه بزرگی دارند، گوشواره‌ هایي مناسب است که توجه را از چانه دور کند، مانند گوشواره دایره‌ا ي شکل. دراین صورت‌ ها نباید از گوشواره‌ هاي مربعی شکل در هر سایز و اندازه‌ اي استفاده کنید.

6- گوشواره‌ هاي مناسب برای صورت‌ هاي مستطیلی 

درصورت‌ هاي مستطیلی انتخاب گوشواره‌ هایي که عرض‌ شان بیشتر از طول آنهاست و یا گوشواره هاي گرد، از انتخاب گوشواره هایي با زاویه اشکی، حلقه‌اي و گوشواره هایي بیضی با لبه‌ هاي منحنی بهتر است. توجه داشته باشید که اگر صورت مستطیلی شکل و مو هاي بلندی دارید گوشواره اشکی نباید از چانه تان بلند‌تر یا عریض تر باشد.

7- گوشواره‌ هاي مناسب برای صورت‌ هاي مثلثی 

برای این فرم صورت‌ها بهترین انتخاب گوشواره هاي گرد است. گوشواره هایي که زوایای مشخص مثل مثلث، مربع و لوزی دارند انتخاب مناسبی نخواهند بود.

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت