نکاتی برای انتخاب کت و دامن برای افراد درشت اندام

نکاتی برای انتخاب کت و دامن برای افراد درشت اندام

راهنمای انتخاب کت و دامن زنانه

 

داشتن لباسی مناسب برای افراد درشت اندام مشکل هست ترفند حل این مشکل را برای شما عزیزان در سایت تالاب قرار داده ایم کت و دامن هایي را گزینش کنید که بتواند در قسمت کمر کمربند داشته باشد

 

• کتی گزینش کنید که شانه هاي پهنی داشته باشد و به سمت کمر باریک شود.

 

• دامن هایي را گزینش کنید که ران هاي شما را کوچک تر و مناسب نشان بدهد. اگر رانهای بزرگ و پهنی دارید، دامن خطی اي شکل برای شما مناسب هست.

 

• کت و دامن هایي را گزینش کنید که بتواند در قسمت کمر کمربند داشته باشد، تا اندام شما را بهتر و ظریفتر نشان دهد. کت هاي کمردار مدلی اخیر و دیدنی میباشند.

 

• اگر پاهای زیبایی دارید، دامن هاي تا روی زانو بپوشید.

 

• از پوشیدن کت دامن هاي باد کرده و حجیم خودداری کنید. زنی که اضافه وزن دارد، با پوشیدن چنین لباس هایي اغلب بزرگ‌تر و چاقتر به نظر می‌رسد. در عوض لباس هایي بپوشید که قسمتهای مثبت شما را برجسته و مشخص می‌کند.

 

• از پوشیدن کت و شلوارهایی که جیب هاي بغل از رو دارد، خودداری کنید.

 

مطالب مشابه مهم !

جدیدترین مطالب سایت