فریب دختران توسط پسران هوس باز + نشانه های پسران هوس باز

مجموعه : اخبار
فریب دختران توسط پسران هوس باز + نشانه های پسران هوس باز

فریب دختران توسط پسران هوس باز

در این جا بـه موضوعی اشاره خواهیم کرد کـه یکی از مشکلات اصلی جامعه میباشد و ممکن باعث عواقب بدی را برای خانواده شخص و دختر ایجاد کند. همچنین در اخر نشانه هایي از مردانی کـه هوس باز هستند را خواهید خواند.

 

دکتر ابراهیم اندرخورا جامعه شناس دراین خصوص کـه چرا دختران ؛ سریع در دام فریبکاری مردان گرفتار میشوند، یادداشتی نوشته اسـت.

 

بـه گزارش تالاب ؛ روزنامه خراسان در ادامه نوشت:

طبق معمول در ارتباطات بین دو جنسیت سه اصل وجوددارد کـه مبنای شکل‌گیری ارتباطات بـه شمار می رود. نخست ازدواج و تشکیل خانواده اسـت و دومین اصل دوستی با ماهیت اجتماعی بیان میشود و درنهایت صرفا برخی افراد بـه منظور گذران اوقات فراغت یا تفریح گروه‌هاي‌ دوستانه‌اي را تشکیل میدهند کـه در نهایت ختم بـه بدترین و خوفناک‌ترین اتفاقات میشود.

 

اغلب دختران در جامعه امروزی در قالب همین دوستی‌ها فریب میخورند و افراد سودجو دام‌هایي را برای شان پهن می کنند کـه پرونده‌هاي‌ تلخی را شاهد هستیم.

 

وقتی انتخاب یک دوست بر مبنای اطلاعات غیرواقعی یا دروغ شکل میگیرد طبیعتا نتیجه ان آرامش واقعی نخواهد بود. بسیار اتفاق می‌افتد کـه دختران بـه واسطه نقش‌هاي‌ غیرواقعی و ریاکارانه یا با ماهیت فریبکاری وارد ارتباطاتی می شوند کـه از ریشه برای اخاذی یا سوء استفاده از فرصت‌هاي‌ متفاوت فردی اسـت.

 

البته این اتفاق برای مردان نیز رخ می دهد و دخترانی هستند کـه با چنین اهدافی از مردان سوء استفاده می کنند.

 

فریب دختران توسط پسران هوس باز + نشانه های پسران هوس باز

 

به گزارش تالاب در انتخاب فردی کـه برای مورد سوء استفاده قرار گرفتن افراد خاص تمرکز میکنند طبق معمول افراد مهرطلب و خودشیفته بیشتر بـه چشم می آیند. افرادی کـه شدیدا تمایل بـه تایید شدن و توجه دارند و افرادی کـه شدیدا مغرور و متکبر هستند و جز خود بـه فرد دیگری توجه ندارند و فارغ از جنسیت مرد یا زن بودن این اتفاق بـه عنوان یک اختلال شخصیتی یا اختلال رفتاری باید مورد توجه قرار گیرد.

 

نکته اساسی این‌که ما برای انتخاب شریک زندگی دوستان اجتماعی یا برای گذران اوقات فراغت چه اولویت‌هایي داریم و پایبند بـه چه اصولی هستیم. این‌که یک مرد یا یک زن از اعتبار و اعتماد طرف مقابل در دوستی سوء استفاده کند و فرد مقابل خودرا مورد اخاذی قرار دهد قطعا قوانین دوستی را زیر پا گذاشته و از ابتدا با هدف اخاذی طعمه‌هاي‌ خودرا انتخاب کرده اسـت.

 

افراد فریبکار طبق معمول از دختران ساده لوح برای رسیدن بـه اهداف شوم خود استفاده می کنند و تمرکزشان روی انتخاب افرادی اسـت کـه در زندگی‌شان تنش‌هاي‌ زیادی دارند و کمبود عاطفی دارند.

 

بـه هرحال باید پذیرفت کـه این دختران با اختیار و انتخاب خود دراین دام‌ها اسیر شده‌اند و نمی توان گفت همه ی ان‌ها با اجبار و زور مورد اخاذی قرار گرفته اند. از این رو بسیار اهمیت دارد کـه در ارتباطات اجتماعی و درون فردی تصمیم‌هاي‌ آگاهانه از بلوغ شخصیت افراد اسـت و مشورت و تصمیم گیری‌هاي‌ بزرگ از افرادی کـه قابل اعتماد هستند سبب میشود دختران کمتر فریب افراد سودجو را بخورند. برای مقابله با زشتی و نابهنجاری‌هاي‌ چنین رفتارهای ناپسندی در جامعه باید گفت ایجاد کانون‌هاي‌ بازرسی کننده بـه صورت مادی و معنوی یاری دهنده خواهد بود.

 

افزایش سطح آگاهی و دانش فردی و عمومی بـه دختران از سن کم سبب می شود کمتر درگیر چنین مسائل تخریبی در جامعه شوند و خانواده نیز بـه عنوان یک کانون تربیتی مهم نقش بـه سزایی در رفع کمبودهای عاطفی دختران دارند.

 

نشانه های پسران هوس باز

فریب دختران توسط پسران هوس باز + نشانه های پسران هوس باز

چه مردانی ممکن است هوس باز تر باشند ؟

 

۱. در کنار شما الکل می نوشد

وقتی با مردی هستید کـه درکنار شـما الکل مینوشد «یا مواد مخدر مصرف می کند» و از شـما نیز خواهش می کند کـه با او همراه شوید در نتیجه ان شب بـه رابطه جنسی ختم می شود.

روابطی کـه با چنین اتفاقاتی شروع میشوند طبق معمول فقط بر پایه روابط جنسی هستند و احساسات در ان دخیل نیست. باید بـه سرعت چنین روابطی را ترک کنید.

 

۲. بیشتر به صورت شما نگاه می کند یا اندامتان ؟

وقتی کـه با او هستید بیشتر تمرکز او بر کدام یک از اعضای بدن شـما اسـت ؟! آیا بیشتر بـه صورت و چشم هاي‌ شـما نگاه می کند یا بـه اندامتان ؟!

اگر با مردی هستید کـه نگاه وی را بر روی اندام خود احساس کردید یا متوجه شدید کـه با نگاهش اندام زنان دیگر را نیز تعقیب می کند شکی نداشته باشید کـه او هوس باز اسـت.

البته نگاه‌هاي‌ هوس بازانه برای مردی کـه دریک رابطه کامل با شـما اسـت یعنی همسرتان اسـت می تواند حتی عادی باشد، اما در مورد مردی کـه هنوز هیچ جایگاه یا ثباتی در زندگی شـما ندارد خیر!

 

۳. بی مسئولیت

مردان هوس باز برایشان اصلا اهمیتی ندارد کـه در قبال شـما تعهداتی دارند. ان‌ها فقط وقتی تکانی بـه خودشان میدهند کـه پای منافع و لذت خودشان در بین باشد. انها هیچ حس مسئولیتی برای شـما و خواسته هاي‌ شـما از یک رابطه ندارند.

برای مردی وقت صرف کنید کـه کوشش و تلاش واقعی وی در جهت رسیدن با شـما و یک زندگی ایده آل با خودتان میبینید، نه مردی کـه فقط برای داشتن رابطه فیزیکی با شـما تلاش میکند.

 

۴. برای خودش هیچ مسئولیتی نمی داند

یکیدیگر از نشانه هاي‌ مردان هوس باز این اسـت کـه برای خودش مسئولیتی نمی شناسد.

شاید چنین مردانی در نگاه اول جذاب بـه نظر برسند و شبیه همان شوالیه دلير رویاها باشند. چون زنان عاشق جسارت مردان هستند.

اما این صفت بسیار خطرناک اسـت زیرا مرد بـه خودش اجازه میدهد با ما هرگاه هرطور دلش خواست رفتار کند.

برای او اصلا اهمیتی ندارد اگر یک روز زن دیگری نظرش را جلب کرد بـه سمتش برود و با او وقت بگذراند. چون هیچ چیز و هیچکس را بـه عنوان مانعی سر راه احساسات زودگذرش نمی داند.

 

۵. فقط حرف می زند ولی عمل نمی کند

گفتن کلمه «دوستت دارم» خیلی با نشان دادن ان متفاوت اسـت.

خاطرجمعی یابید کـه دوست داشتنش را بـه شـما نشان می دهد و فقط از روی نوشته برایتان نمی‌خواند. چون بـه دنبال رابطه‌ جنسی اسـت، ممکن اسـت آن گونه بگوید نه بـه این دلیل کـه واقعاً از ته قلب دوستتان دارد.

 

فریب دختران توسط پسران هوس باز + نشانه های پسران هوس باز

 

۶. مرد خودخواه

یکیدیگر از نشانه هاي‌ مردان هوس باز خود خواه بودن آن ها اسـت.

به گزارش تالاب مرد خودخواه خودش و اعمال خودش را بهترین میداند پس بـه خودش اجازه میدهد برای کسب رضایت خودش دست بـه هرکاری بزند. انگار همه ی بنده لذت و خوشی او باشند. اگر شـما دارای چنین مردی هستید واقعا بد شانس هستید.

 

۷. مرد بی بند و بار

زنان زیادی هستند کـه برایشان اهمیتی ندارد کـه مردشان نوشیدنی هاي‌ الکل دار بنوشد یا گاهی اوقات مواد مخدر استفاده کنند. چنین رفتار هایي بیشتر در جمع دوستانه انجام می شود.

تا این جا شاید مشکلی از لحاظ هوس باز بودن مردان پیش نیاید اما قضیه آنجا جدی می شود کـه چند زن هم دراین جمع حضور داشته باشند.

حس سرخوشی و مستی ناشی از استفاده الکل یا مواد مخدر میتواند باعث شود کـه مردتان با یک اشتباه تا آخر عمرش درگیر یک رابطه ناخوشایند باشد.

حالا فکر این را بکنید مهمانی‌هاي‌ شبانه و جمع هاي‌ این چنینی جزو عادت‌هاي‌ یک مرد باشند.

 

۸. شما را تحت فشار قرار می دهد

یکی از قدیمی‌ترین تکنیک هاي‌ مردان هوس باز این اسـت کـه قبل از ازدواج، شـما را وادار بـه ان می کند با او رابطه داشته باشید، مطمئنا این مسئله برایش خیلی مهم تر از شناختن شـما و ایجاد یک رابطه جدی اسـت.

 

۹. پول زیادی خرج می کنند ولی وقت نمی گذارند

به گزارش تالاب مردان پولدار سرمایه زیادی برای خرج کردن در راه رابطه جنسی دارند. برای شـما کادو هاي‌ گرانقیمت میگیرند و شـما را بـه لوکس ترین رستوران ها دعوت می کنند اما وقت گذاشتن خیلی مهم تر از پول گذاشتن در رابطه اسـت.

از خودتان سوال بپرسید آیا مرد شـما برایتان وقت کافی می‌گذارد ؟!

 

فریب دختران توسط پسران هوس باز + نشانه های پسران هوس باز

 

۱۰. متعهد نمی شوند

یکیدیگر  از نشانه هاي‌ مردان هوس باز متعهد نشدن انها اسـت. اگر مردی فقط بـه قسمت جسمی و فیزیکی یک رابطه علاقه داشته باشد، مسئولیت یک رابطه واقعی را قبول نخواهد کرد.

اگر مردی متعهد نمیشود، می تواند دلیلش این باشد کـه میـــخواهد با هر تعداد زنی کـه می تواند، رابطه‌جنسی برقرار کند.

 

۱۱. شما را با دوستان و آشنایان خود آشنا نمی کند

مردانی کـه دختر مورد علاقه خودرا بـه مادر خود معرفی می کنند، در رابطه جدی‌تر از مردانی هستند کـه همیشه شـما را از خانواده خود مخفی و پنهان می کند.

اگر میبینید کـه شـما را خارج از برنامه هایي کـه با خانواده یا دوستانش دارد نگه می‌دارد، مراقب باشید.

یادتان باشد اگر در یکی دو مورد از این برنامه‌ها شـما را ببرد، ممکن اسـت خیلی از موقعیت‌هاي‌ او با زنان دیگر را خراب کنید.

 

منبع: روزنامه خراسان