نامه ایی از یک ویروس به بشر (ویدئو)

مجموعه : اخبار
نامه ایی از یک ویروس به بشر (ویدئو)

بیایید با هم جهان را نجات دهیم و نگذاریم دنیا به سمت نابودی برود…

تا کی آلودگی هوا و خستگی ریه های زمین

تا کی آلودگی آب های زمین

تا کی انقراض حیوانات و جانوران زمین

تا کی افزایش گرمای زمین

تا کی بی توجهی به محیط زیست

تا کی خود خواهی بشر

تا کی بیشعوری…

از خودرو کمتر استفاده کنید…

اشغال تو طبیعت نندازین

درختکاری کنید

در آب صرفه جویی کنید

از ساخت و ساز در جنگل و ویران کردنآن دست بردارید…

لطفا بیدار بشید قبل از اینکه نتونید کاری بکنید ….