تصاویر برتر ورزشی جهان در سال 2016

مجموعه : اخبار ورزشی
تصاویر برتر ورزشی جهان در سال 2016

تصاویر برتر ورزشی در سال 2016!

 

سال 2016 نیز مانند سال گذشته تب و تاب فراوانی را در دنیای ورزش به خود دید که این تب و تاب از دید عکاسان بین المللی مخفی نماند و ثبت شد.

 

شاید بتوان جالب ترین صحنه ان را خواستگاری ورزشکار چینی از زن مورد علاقه اش دانست. لیونل مسی هم کودک افغانستانی را دید.

 

که با مشمای زباله برای خود لباس آرژانتین درست کرده و شماره 10 مسی را هم پشت آن درج کرده بود و با این پسر یعنی مرتضی احمدی ملاقات کرد. برترین تصاویر ورزشی سال 2016 را در زیر با هم می بینیم:

 

تصاویر برتر ورزشی جهان در سال 2016

تصاویر برتر ورزشی جهان در سال 2016!

تصاویر برتر ورزشی جهان در سال 2016

تصاویر برتر ورزشی جهان در سال 2016!

تصاویر برتر ورزشی جهان در سال 2016

تصاویر برتر ورزشی جهان در سال 2016!

تصاویر برتر ورزشی جهان در سال 2016

تصاویر برتر ورزشی جهان در سال 2016

تصاویر برتر ورزشی جهان در سال 2016

تصاویر برتر ورزشی جهان در سال 2016

تصاویر برتر ورزشی جهان در سال 2016

تصاویر برتر ورزشی جهان در سال 2016

تصاویر برتر ورزشی جهان در سال 2016

تصاویر برتر ورزشی جهان در سال 2016

تصاویر برتر ورزشی جهان در سال 2016

تصاویر برتر ورزشی جهان در سال 2016

تصاویر برتر ورزشی جهان در سال 2016

تصاویر برتر ورزشی جهان در سال 2016

تصاویر برتر ورزشی جهان در سال 2016

تصاویر برتر ورزشی جهان در سال 2016

تصاویر برتر ورزشی جهان در سال 2016

تصاویر برتر ورزشی جهان در سال 2016

تصاویر برتر ورزشی جهان در سال 2016

تصاویر برتر ورزشی جهان در سال 2016

تصاویر برتر ورزشی جهان در سال 2016

تصاویر برتر ورزشی جهان در سال 2016

تصاویر برتر ورزشی جهان در سال 2016

تصاویر برتر ورزشی جهان در سال 2016

تصاویر برتر ورزشی جهان در سال 2016

تصاویر برتر ورزشی جهان در سال 2016