دوره اولیه پرواز با چتر از بلندی

مجموعه : اخبار ورزشی
دوره اولیه پرواز با چتر از بلندی
مدت دوره: ۱۲ روزه. شرکت در این دوره اجباری است.
هزینه دوره: این دوره مجانی است. خوابگاه و غذا نیز توسط نیروی هوایی تامین میشود.
مکان دوره: مدیریت مرکز آموزشی اینونو
مشخصات شرکت کننده
 
تحصیلات: حداقل دارای تحصیلات دبیرستان یا هنرستان
قد: حداقل ۱۵۵ سانتیمتر و حداکثر ۲ متر
وزن: حداقل ۴۵ کیلو و حداکثر وزن ۱۰۰ کیلوگرم
متقاضی باید دارای گواهینامه دانشجویی خلبانی پرواز با چتر از بلندی باشد.
 
 اطلاعات هواشناسی در چتر بازی
برای انجام ورزشهای هوایی با ضریب اطمینان اطلاعات هوایی بسیار مهم هشتند. خصوصا برای انجام پرواز با چتر از بلندی اطلاعات بنیادی درباره هوا بسیار ضروری است.
سمت باد و شکل ابرها علائم اولیه مورد نیاز برای پرواز با چتر هستند. دو عامل دیگر گرما و تغییرات هوا هستند.
 
تغییرات هوا: این تغییرات بصورت قایم هستند. این نوع تغییرات با سرعت ۵ کیلومتر در ساعت در مناطق خاص جغرافیایی از پشت به سمت بلندی آمده و در قسمت ورود و خروج مناطق بصورت ضربه عمل میکنند.
تغییرات حرارت: با بالا رفتن توده هوای گرم بوجود می آید. این هوا با سردتر شدن به هوای مه باعث تغییر مجدد حرارتی و مانع پرواز تبدیل میشوند. این نوع تغییرات در مناطق سنگی کوهستانی ، مناطق اسفالت، مناطق جنگلی و مناطق کشت بیشتر از سایر جایها بوجود می آیند.
 
 
جدیدترین مطالب سایت