قوانین بیسبال

مجموعه : اخبار ورزشی
قوانین بیسبال

قوانین ورزش بیسبال

 

Batter

به شخصی اطلاق می‌شود که با بَت در محل بَتر باکس نزدیک بیس خانه برای زدن توپ پرتاب شده توسط پیچر می‌ایستد و در این زمان عضو تیم حمله است . بَتر باید زمانی که در بَتر باکس می‌ایستد استرس را از خود دور کند و با تمرکز منتظر پرتاب پیچر و توپ خوب و دلخواهش برای زدن باشد ، نه زود بَت را بچرخاند و نه دیر و در تمرینات باید قدرت و سرعت خود را برای یک ضربه ایده آل و دلخواه افزایش دهد .

 

هدف بَتر باید رساندن خود و یا یارش به امتیاز باشد که این امر با راهبردهای مختلفی همراه است که بَتر باید در تمرینات انجام دهد . در انتخاب بَت دقت کند و بَتی را برای چرخاندن مد نظر قرار دهد که درصد موفقیتش برای بهتر ضربه زدن بیشتر باشد.اندازه و وزن بَت خود را یک بَتر در زمان تمرین باید بدست بیاورد و به راهنمایی‌های مربی دقت کند .

 

قوانین بیسبال

هوم پلیت Home plate

 بیس خانه و یا در حقیقیت بیس چهارم بیس بال ایستگاهی است که بازی برای مهاجم از آنجا آغاز و در همانجا برای کسب امتیاز تمام می‌شود . بَترها در محلی که در کنار هُم پِلیت وجود دارد می‌ایستند تا پرتاب‌های پیچر را بزنند ، کچر مدافع بیس خانه است .هُم پِلیت در حقیقت محلی است که با وجود بَتر استرایک یا بال بودن توپ مشخص می شود ، بوسیله شیئی از جنس لاستیک فشرده سفید رنگ که به شکل یک ۵ ضلعی برش خورده باشد و ابعاد بیس بازی را دارد مشخص است .

 

اینفیلد فلای In field fly

 این قانون اولین بار در سال ۱۸۹۵ توسط بندی بالسر معرفی شد . تعریف ساده: اینفیلد فلای توپی است که هوایی زده شده و مدافعان در اینفیلد به راحتی آن را می‌توانند بگیرند .اینفیلد فلای زمانی اعلام می‌شود که تیم مهاجم کمتر از ۲ آوت دارد . پس بطور کلی توپی زنده است که یک اینفیلدر وقتی بیس اول و دوم یا همه بیس‌ها پر است و قبل از اینکه ۲ نفر آوت شده باشند می‌تواند با سعی متعارف آنرا روی هوا بگیرد . این توپ شامل توپی که هوایی و به موازات زمین حرکت می‌کند یعنی لاین درایو و حتی بانت نمی‌شود .

 

در این قانون هر مدافعی چه کچر و پیچر و آوت فیلدرها اگر برای گرفتن توپ در اینفیلد مستقر باشند اینفیلدر محسوب می‌شوند .

 

وقتی مشخص شد توپ اینفیلد فلای خواهد بود ، داور باید بلافاصله اینفیلد فلای اعلام کند ، این موضوع به خاطر این است که دونده بتواند فرصت عکس العمل داشته باشد .

 

قوانین بیسبال

 

اگر توپ نزدیک خط فاُل باشد باید داور اعلام کند که در صورت زنده بودن توپ اینفیلد فلای خواهد بود . توپ در حالت اینفیلد فلای هنوز زنده است و دونده‌ها می‌توانند با ریسک اینکه توپ روی هوا گرفته می‌شود به بیس بعدی بروند و یا بعد از گرفتن توپ بیس قبلی را ترک کرده و به بیس بعدی بروند (همانند هر توپ دیگری که روی هوا گرفته می‌شود) اگر توپ در محوطه فاُل گرفته شود با آن همانند دیگر توپهای فاُل رفتار می‌شود .

 

اگر توپی که اینفیلد فلای اعلام شده بازیکن دفاع بدون تماس با خودش اجازه افتادنش را به زمین بدهد و توپ پس از برخورد به زمین قبل از گذشتن از بیس اول و یا بیس سوم به خارج از زمین برود ، توپ فاُل محسوب می‌شود . اگر توپی که اینفیلد فلای اعلام شده بدون تماس با بازیکنان دفاع در محوطه فاُل به زمین بیافتد و قل بخورد و قبل از بیس اول یا بیس دوم به داخل زمین بیاید اینفیلد فلای خواهد بود .

 

در قانون اینفیلد فلای داور باید قضاوت کند که آیا بازیکن دفاع می‌توانسته با سعی متعارف توپ را بگیرد یا خیر ، اینکار نباید براساس محدودیت‌های دلخواه مانند چمن و یا خطوط فاُل باشد .

 

اگر توپ توسط یک آوت فیلدر هم گرفته شود در صورتی که در قضاوت داور همان توپ به آسانی توسط اینفیلدر قابل گرفتن بود داور باید اینفیلد فلای اعلام کند . اینفیلد فلای نباید به هیچ عنوان یک بازی قابل فرجام محسوب شود ، قضاوت داور ملاک می‌باشد و تصمیم او بلافاصله باید اعلام شود .

 

وقتی اینفیلد فلای اعلام می‌شود دونده‌ها با ریسک خودشان می‌توانند حرکت کنند .

 

قوانین بیسبال

یک مثال ساده برای اینفیلد فلای :

 رانری روی بیس اول است و بَتر توپی هوایی در داخل اینفیلد می‌زند ، در این زمان رانر بیس اول به خاطر تَگ آپ نباید حرکت کند و بیس را خالی کند اما مدافعان به عمد توپ را نمی‌گیرند تا به زمین بخورد و بعد از آن سریع توپ را برداشته به بیس دوم و سریع به بیس اول می‌رسانند تا هم رانر بیس اول را آوت کنند و هم بَتر را ، در اینجا قانون بخاطر جلوگیری از این کار و زیبا شدن بازی اینفیلد فلای اعلام می‌کند تا فقط بَتر آوت شود و رانری که روی بیس اول بوده سر جای خود بماند .

 

اگر بازی ۲ آوت داشته باشد و داور به اشتباه چنین ضربه‌ای را اینفیلد فلای اعلام کند بازی ادامه دارد و بَتر آوت نیست و بازی متوقف نمی‌شود مگر اینکه مدافعان بتوانند بَتر رانر و یا رانر را آوت کنند تا آوت سوم صورت گیرد و بازی در هالف اینینگ تمام شود .

 

جدیدترین مطالب سایت