وقتی نیمار حجامت میکند !! (عکس)

مجموعه : اخبار ورزشی
وقتی نیمار حجامت میکند !! (عکس)

حجامت نیمار

 

نیمار فوق ستاره برزیلی که بعد از اتفاقات عجیبش به فکر سرگرمی افتاد و خودش را با حجامت آرام کرد .

 

ستاره برزیلی بارسلونا به شیوه درمانی «حجامت بادکش» روی آورده هست.نیمار برای درمان کمر دردهای خود از شیوه خاصی بهرهگیری می‌کند، شیوه اي که در یک سال جدید به شدت میان ورزشکاران متعارف شده هست؛ «حجامت بادکش».

 

به گزارش تالاب ، نیمار چند روزی هست که مدام حجامت بادکش انجام می‌دهد تا از دردهای همیشگی کمر خود رهایی یابد. این نوع شیوه درمانی به نیمار کمک میکند تا از التهاب رهایی یابد.

 

وقتی نیمار حجامت میکند !! (عکس)

بادکش کردن نیمار

 

نیمار خود را آماده میکند تا در دیدار با اسپانیول در ترکیب بارسلونا به میدان برود.