هنگام زدن شوت

مجموعه : اخبار ورزشی
هنگام زدن شوت

نکاتی برای هنگام زدن شوت

 

تحقیقات جدید نشان می دهد فوتبالیستها به این دلیل پنالتی های تیم خود را از دست می دهند که در هنگام زدن شوت، تحت تاثیر استرس زیاد نگاه آنها بر روی دروازه بان قفل شده و مستقیم به سوی آنها شوت می کنند.

 

به گزارش خبرگزاری مهر، روانشناسان دریافته اند زمانی که بازیکنان برای زدن ضربه کاشته آماده می شوند هرچه میزان استرس بر روی آنها بیشتر باشد میدان دید آنها بیشتر توسط دروازه بان تیم مقابل تحت تاثیر قرار گرفته و مختل می شود و از آنجایی که مسیر توپ به مسیر خط نگاه زننده توپ گرایش دارد، وارد شدن توپ به مرکز دروازه و آسان تر شدن کنترل توپ توسط دروازه بان افزایش پیدا می کند.

 

محققان مدرسه ورزش و علوم بهداشتی دانشگاه اکستر اعلام کردند طی یک موقعیت استرس زا میزان اختلال در تمرکز توسط پدیده ای جانبی نسبت به تمرکز بر روی کاری که انجام آن در آن موقعیت به عهده فرد گذاشته شده است، بسیار بیشتر خواهد بود.

 

هنگام زدن شوت

هنگام زدن شوت

 

در این صورت در هنگام زدن پنالتی هایی که طی آن بازیکن تحت فشار روحی شدید قرار دارد بیشترین توجه بازیکن متوجه دروازه بان بوده و توجه چندانی به بهترین منطقه ای که می توان گل را در آن به ثمر رساند ندارد. در نتیجه احتمال اینکه ضربه وارد شده به توپ به سمت دروازه بان باشد بسیار زیاد بوده و در این صورت نیز دروازه بان به راحتی قادر به کنترل توپ خواهد بود.

 

محققان برای انجام این مطالعه بر روی ۱۴ عضو تیم فوتبال دانشگاه اکستر تمرکز کردند. این بازیکنان عینکهای ویژه ای را به چشم زدند که محققان با کمک این عینکها می توانستند حرکات چشم بازیکنان را به ثبت رسانده و مورد بررسی قرار دهند.

 

همچنین با کمک این ابزار محققان میزان تمرکز نگاه خیره بازیکنان بر روی دروازه و مدت زمانی که برای نگاه کردن به موقعیتی متفاوت از موقعیت اولیه صرف می شد را مورد بررسی قرار دادند.

 

هنگام زدن شوت

هنگام زدن شوت

 

سپس از بازیکنان خواسته شد که دو ضربه پنالتی را اجرا کنند. در ضربه اول از آنها خواسته شد تمامی تلاش خود را برای گل شدن توپ انجام دهند و در ضربه دوم میزان استرس و نگرانی را با اعلام اینکه نتیجه این پنالتی ها اعلام شده و به بهترین نتیجه جایزه ای ۵۰ پاوندی پرداخت خواهد شد، افزایش دادند.

 

نتایج نشان داد بازیکنان در هنگام نگرانی و استرس زیاد به صورت مستقیم و به مدتی طولانی به دروازه بان نگاه می کنند و این تغییر در نگاه کردن احتمال ضربه زدن به مرکز دروازه که کنترل آن برای دروزاه بان راحت تر خواهد بود را افزایش می دهد.

 

بر اساس گزارش تلگراف، محققان معتقدند با آگاه بودن از تاثیر استرس بر روی حرکات چشم و تاثیر این حرکات بر روی میزان دقت ضربه بازیکن مربیان می توانند در هنگام تمرین دادن بازیکنان تمرکز بیشتری بر روی این اختلال داشته باشند.

 

جدیدترین مطالب سایت