چگونگی فوتبال ساحلی

مجموعه : اخبار ورزشی
چگونگی فوتبال ساحلی

آموزش فوتبال ساحلی قوانین فوتبال ساحلی آموزش فوتبال ساحلی

 

سطح زمین مسابقه

 

سطح زمین مسابقه باید همواره و مسطح بوده و از شن بدون سنگ و صدف و هر کونه شی ای که موجب جراهات بازیکنان گردد باشد.

 

برای مسابقات بین المللی ماسه ها بایددانه ریز بوده وحداقل۴۰سانتی متر عمق داشته باشند.

 

ماسه ها هم چنین باید خوب الک شده باشند تا مورد قبول واقع شوند وسنگهاو دانه های زبرو قطعات خطرزا باید جدا شوند.

 

ماسه ها خیلی هم نباید ریز شوند که باعث گرد و خاک شده و به پوست بچسبد.

 

چگونگی فوتبال ساحلی

اندازها:

زمین مسابقه باید به شکل مربه مستطیل بوده و طول زمین باید بیشتر از عرض آن باشد.

طول ۳۵ تا ۳۷ متر
عرض ۲۶ تا ۲۸ متر

 

چگونگی فوتبال ساحلی

علامتگذاری زمین مسابقه

زمین مسابقه با خطوط مشخص می شوند . این خطوط مرز محوطه ها را مشخص می کند.دو خط طولی بلندتر را تاچ لاین و دو خطوط کوتاهتر را خطوط انتهایی می نامند. عرض تمام خطوط باید ۱۰ سانتی متر بوده و از جنس مقاوم به رنگ آبی باشد که از رنگ ماسه ها متمایز باشد.

 

این خطوط در گوشه های زمین توسط رابط هایی به زمین محکم می شوند و در درون دروازه توسط حلقه های پلاستیکی به تیرهای دروازه وصل می شوند.زمین مسابقه توسط یک خط فرضی بدو نیمه مساوی تقسیم می شوند که خط میانی توسط دو پرچم قرمز مشخص شده است.

 

مرکز این خط فرضی جایی است که مسابقه از آنجا شروع می شود.