ایجاد کوپن سواد آموزی

ایجاد کوپن سواد آموزی

علی باقرزاده از ایجاد کوپن سواد آموزی برای بی سوادان خبر داد.

 

وی افزود: در این طرح سرانه سوادآموزی به افراد بی سوادی که خود آنها اقدام به سواد آموزی کردند شامل تخفیف ویژه است.

 

وی ادامه داد: این سرانه از 380 هزار تومان تا 480 هزار تومان متغیر است.

 

باقرزاده خاطرنشان کرد: هر فرد باسوادی که اقدام به سواد آموزی یک بی سواد کند همانند گذشته می تواند سرانه سواد آموزی دریافت کند.

 

جدیدترین مطالب سایت