به مناسبت روز جهانی مستضعفان | خدمت به مستضعف از نگاه امامان

به مناسبت روز جهانی مستضعفان | خدمت به مستضعف از نگاه امامان

به مناسبت روز جهانی مستضعفان

12 اردیبهشت روز جهانی مستضعفان جهان …

 

مقاله ای زیبا در مورد روز جهانی مستضعفان جهان و تاریخچه آن

یکی از بارزترین خصوصیات حضرت مهدی موعود«عج» این است که حکومت عدل جهانی به رهبری ان حضرت و با حضور و همّت و نقش آفرینی «مستضعفان» تشکیل میشود.

 

این خصوصیت، همان است که در کلام و پیام امام خمینی رحمه الله ؛ بسیار مورد توجّه بود وا یشان به صورت مکرّر با تعبیراتی از قبیل مستضعفان، محرومان، پابرهنه ها و گودنشین ها از این قشر مهم، ولی فراموش شده، یاد میکردند و بر ضرورت خدمت به آن ها تاکید مینمودند. از همین روست که روز نیمه شعبان «روز جهانی مستضعفان» نام گرفته است.

 

مستضعف، واژه قرآنی

یکی از ویژگی هاي‌ حضرت امام خمینی رحمه الله ان بود که ادبیات قرآن را وارد انقلاب اسلامی میکرد. بنابر این ادبیات انقلابی امام، ادبیات قرآنی بود. یکی از این واژه ها، واژه مستضعفان بود که امام همواره بر ان تأکید داشت.

 

صف آرایی مستکبران در مقابل مستضعفان، تقابل عدل و ستم و رویارویی محرومان و چپاولگران، همواره درکلام و پیام امام موج می زد. از این مهم تر، عملکرد امام خمینی بود که علاوه بر زبان، با قلم و قدم و با تمام توان، در خدمت مستضعفان و محرومان بودو مبارزه با ستم و ستمگر و مستکبران را خط مشی اصولی خود قرار داده بود.

 

امام خمینی رحمه الله و حمایت از مستضعفان

یکی از ویژگی هاي‌ امام خمینی رحمه الله روحیه استکبارستیزی و حمایت از مستضعفان جهان بود. ان فرزانه دوران، حکومت را وسیله اي برای تحقق عدالت می‌دانست و معتقد بود تحقق عدالت بدون سرکوب کردن مستکبران و چپاولگران میسّر نخواهد بود. بهمین دلیل، فضای کشور، فضای حمایت از مستضعفان و مبارزه علیه مستکبران بود.

 

انقلاب اسلامی و جریان توفنده حمایت از مستضعفان

بی تردید امام خمینی رحمه الله یکی از نوادر روزگار بود. ان بزرگ مرد با الهام از آیات قرآن و سنت پیامبراسلام صلی الله علیه و آله وسلم واژه بینوا را وارد ادبیات انقلاب کرد و همواره بر حمایت از این قشر محروم پای فشرد. با همت امام و پی گیری هاي‌ مستمر ایشان این معنا به ادبیات و تفکر عمومی راه یافته، به یک فرهنگ تبدیل شد.

 

در مقابل این جریان توفنده که با حمایت از مستضعفان جهان، ارکان حاکمیت مستکبران رابه لرزه درآورد، بسیار طبیعی بود که سران جبهه استکبار دست روی دست نگذارند و فعالانه به میدان بیایند و چاره اندیشی کنند. شدیدترین اقدام علیه انقلاب اسلامی و شخص امام خمینی رحمه الله ؛ تحمیل جنگ هشت ساله، تحریم اقتصادی و فشارهای سیاسی بود.

به مناسبت روز جهانی مستضعفان | خدمت به مستضعف از نگاه امامان

حاکمیت مستضعفان در دوره ظهور حضرت مهدی «عج»

نیمه شعبان، این روز فرخنده، را روز جهانی مستضعفان نام گذاری نموده اند؛ زیرا در حکومتی که خورشید دوازدهم، حضرت ولی عصر«عج»؛ ان را بنیان گذاری می‌کند، زمام امور در دست طبقات محروم و بینوا جامعه می باشد.

 

در این نظام مقدس و الهی، طبقه اشراف و مستکبران که همیشه بر اثر خصلت برتری جویی و سلطه طلبی در برابر قیام هاي‌ الهی پیامبران و اولیای دین ایستاده و از پذیریش عدل در جامعه خودداری کرده اند، هیچگونه جایگاهی نخواهند داشت.

 

خداوند در قرآن می فرماید: «ما اراده کرده ایم که بر مستضعفان منّت نهاده، آن ها را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم». این آیه شریفه به صراحت از امامت و حکمرانی مستضعفان و پابرهنگان در عصر ظهور امام آخرین و پیشوای مستضعفان سخن میگوید و پایان دوره ستم و سلطه استکبار رابه همگان نوید می‌دهد.

 

مستضعفان جهان، وارثان زمین «با تکیه بر دیدگاه امام خمینی»

حضرت امام خمینی رحمه الله نیمه شعبان راکه روز جهانی مستضعفان نام گرفته است، روزی مبارک دانسته، چنین می فرمایند: «چه مبارک است میلاد بزرگ شخصیتی که برپا کننده عدالتی است که بعثت انبیا برای ان بودو چه مبارک است زادروز ابرمردی که جهان را از شرّ ستمگران و دغل بازان تطهیر می‌نماید و زمین را پس از ان که ستم و جور ان را فرا گرفته، پر از عدل و داد مي نماید و مستکبران جهان را سرکوب و مستضعفان جهان را وارثان ارض مي نماید و چه مسعود و مبارک است روزی که جهان از دغل بازی ها و فتنه انگیزی ها پاک شود و حکومت عدل الهی بر سراسر گیتی گسترش یابد و منافقان و حیله گران از صحنه خارج شوند و پرچم عدالت و رحمتِ… حق تعالی بر بسیط زمین افراشته گردد و تنها قانون عدل اسلامی بر بشریت حاکم شود و کاخ هاي‌ ستم و کنگره هاي‌ بیداد فرو ریزد».

 

مستضعف در کلام مقام معظم رهبری

«ما منتظریم؛ یعنی این امید را داریم که با تلاش و مجاهدت و پی گیری، این دنیایی که به وسیله دشمنان خدا و شیاطین از ظلمات وجور و طغیان و ضعیف کشی و نکبت حاکمیت ستمگران و قلدران و زورگویان پر شده است، در سایه تلاش و فعالیت بی وقفه ما یک روز به جهانی تبدیل خواهد شد که در ان انسانیت و ارزش هاي‌ انسانی ارجمند است و ستمگر، زورگو، ستمگر، قلدر و متجاوز به حقوقِ انسانها ، فرصت و جایی برای اقدام و انجام خواسته و هوا و هوس خود پیدا نخواهد کرد. این روشنایی در دیدگاه ما نسبت به آینده وجوددارد… مسئله امام زمان«عج» یکی از زنده ترین مسائل اسلامی است که هم در دوران مبارزه با طاغوت به مبارزین امید می داد، و هم امروز که حکومت مستضعفین زمین است، ما را تشویق میکند که حرکت خودرا تسریع کنیم.»

 

جمهوری اسلامی و حمایت از مستضعفان

یکی از شعارهای اصلی و اولیه انقلاب اسلامی حمایت از مستضعفان است و جمهوری اسلامی به سبب دفاع از همین شعار قرآنی، فشارهای سیاسی فراوانی را از سوی استکبار در طول سالیان متمادی تحمل نموده است.

 

اقدامات دشمنان هنگامی مؤثر خواهد بود که انقلاب اسلامی از درون دچار تردید شود و جریان توفنده اي که امام خمینی رحمه الله در همه ی زمینه ها برای تقویت مستضعفان در برابر مستکبران به راه انداخت، پشتوانه خودرا از دست بدهد.

 

برخورد امام رضا علیه السلام با قشرمستضعف

یکی از ویژگی هاي‌ خورشید هشتم شیعیان، حضرت امام رضا علیه السلام ؛ حمایت از مستضعفان و کمک به قشر محروم جامعه بود. ان حضرت همواره از بی نوایان و مستضعفان دستگیری می فرمود و به آنان کمک میکرد.

 

ان بزرگوار هرگاه به قشر ضعیف و محروم جامعه چیزی می بخشید یا به آنان کمک می‌کرد، تلاش می نمود عزّت و آبروی مستضعفان نیازمند را حفظ نماید. در جواب سلیمان که پرسیده بود چرا هنگام کمک به افراد بینوا صورتش را پنهان می‌کند، فرمود: «نمیخواهم ذلّت خواهش را در چهره آنان ببینم».

 

خدمت به مستضعف در نگاه امام جواد علیه السلام

نقل شده است که روزی شخصی با خوش حالی فراوان به محضر امام جواد علیه السلام شرف یاب شد. امام علیه السلام سبب خوش حالی وی را سؤال کرد. ان مرد گفت: اي فرزند رسول اللّه ؛ از پدرم شنیدم که می‌گفت:

 

روزی که خداوند توفیق خدمت به انسان محروم و مستضعفی را نصیبت کند، روز خوش حالی و نشاط است. و من امروز موفق شدم که به برادران دینی ام خدمت کنم. امام جواد علیه السلام در پاسخ، به جا ن شریف خود سوگند یاد کرد و فرمود: «چنین کاری جای شادمانی دارد، به شرط ان که ان رابا منّت از بین نبری».

 

امام علی علیه السلام و خدمت به مستضعفان

امام علی علیه السلام پیشوای بزرگ مستضعفان و محرومان بود. ان حضرت هیچ گاه این قشر را از یاد نمی بردند و همواره کارگزاران خویش را برای خدمت به محرومان و مستضعفان سفارش و ترغیب میکردند. مقام معظم رهبری حضرت آیت اللّه خامنه اي، مدّظلّه العالی، در این باره می فرمایند:

 

«امیرالمؤمنین علیه السلام برای خدا ودر راه او کار میکرد. به درد مردم می‌رسید. مردم را دوست می داشت و خدمت به انها را وظیفه خود می‌دانست. با این‌که حکومت او در جهت خدمت به مستضعفان بود، به این اکتفا نمی‌کرد؛ شبها هم، تنها و به صورت فردی، به کمک یکایک مستضعفان می رفت».

 

پیشوای مستضعفان

درود بر نیمه شعبان، روز جهانی مستضعفان و روز طلوع خورشید یگانه دوران، حجت حق و صاحب العصروالزمان. درود بر پیشوای مستضعفان و محرومان جهان حضرت قائم علیه السلام . مهدی جان! اي موعود مستضعفان! اینک بشر بینوا و سیه روز در آتش ستم استکبار می سوزد.

 

ستم و بیداد و تباهی، دنیا را فرا گرفته است و ما همه ی چشم انتظار توایم. مولای ما، می‌دانیم گرفتاری و ناراحتی دوستان و شیعیانت، بلکه گرفتاری و ناراحتی تمامی انسان هاي‌ دربند و محروم و بینوا، قلب مقدس و نازنینت را می فشارد و تو را در اندوه فرو میبرد؟ اي ذخیره الهی، اینک مستضعفان جهان، تشنه و خواهان تویند. پس بیا و محرومان جهان را از چنگ نااهلان و ستمگران رهایی ده.

 

امام حسن علیه السلام و کمک به مستضعفان دردمند

فریادرسی بیچارگان و کمک به مستضعفانِ دردمند، در وجود پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و امامان ما به خوبی متجلّي است. امام حسن مجتبی علیه السلام در رسیدگی به درماندگان و مستضعفان و بذل و بخشش هاي‌ فراوان و بی سابقه، نمونه بود. ان حضرت نقطه امید درماندگان، آرام‌بخش دل هاي‌ دردمندان و پناهگاه مستضعفان و مستمندان بود. هیچ گاه نشد که فقیری آزرده دل یا حاجتمندی عاجز و ضعیف، به حضور ان بزرگ برود و دست خالی برگردد، امام مجتبی علیه السلام تا بدان جا در رفع گرفتاری ها می کوشید که گاه پیش از اظهار مستمندان و پیش از ان که عرق شرم بر گونه هاي‌ آنان بنشیند، نیازشان را بر می آورد و نمی گذاشت که سختی تقاضای را تحمّل کنند.

 

مسئولیت ثروتمندان در قبال مستضعفان

ثروت چیزی است که اگر به دست افرادی ضعیف النفس و ناباب بیفتد، آن ها رابه گم راهی می کشاند؛ اما همین ثروت اگر در اختیار کسانی باشد که احساس مسئولیت در وجودشان زنده و پویاست، از ان چون عاملی برای خدمت به خلق بینوا، ودر راه اعتلای جامعه و ریشه کن کردن محرومیت و نابه سامانی ها بهره می‌گیرند. در اسلام، ثروتمندان در قبال تهی دستان و قشرمستضعف جامعه مسئولند، و به انگیزه پیوند برادری و برابری که مسلمانان رابه هم دیگر ارتباط میدهد، می بایستی همواره در راه تأمین نیازهای مستضعفان و توده محروم اجتماع، کوشنده باشند.

 

این ویژگی خدمت به مستضعفان، در وجود امام حسن علیه السلام به خوبی جلوه گر بود. ان حضرت در طول عمر خویش، دوبار ثروت خود رابه تمامی در راه خدا و خدمت به خلق محروم خدا خرج کرد و سه بار نیز دارایی خویش رابه دو قسمت تقسیم کرد و نصف ان را برای خود برداشت و نصف دیگر را در راه خدا و خدمت به مستضعفان و محرومان صرف کرد.

 

آمریکا، دشمن مستضعفان

فرزانه ترین فریاد تاریخ و ماندگارترین یادِ زمانه، حضرت امام خمینی رحمه الله ؛ کشور آمریکا را دشمن مستضعفان جهان دانسته، خطاب به مسلمانان و مستضعفان تحت سلطه ستمگران چنین می فرمایند: «هان اي مسلمانان جهان و مستضعفان تحت سلطه ستمگران!

 

بپاخیزید و دست اتحاد به هم دهید و از اسلام و مقدّرات خود دفاع کنید و از هیاهوی قدرتمندان نهراسید که این قرن به خواست خداوند قادر، قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران و حق بر باطل است. جهان باید بداند که ایران راه خدا را پیدا کرده است و تا قطع منافع آمریکای جهان خوار، این دشمنِ کینه توزِ مستضعفین جهان، با ان مبارزه اي آشتی ناپذیر دارد».

 

وظیفه مسلمانان در قبال مستضعفان فلسطین

امروزه ملّت ستمدیده فلسطین مصداق بارز «بینوا»اند. بنابر این بر همه ی مسلمانان جهان است که به یاری جوانان ستمدیده، اما غیور، فلسطین بشتابند و آنان را در مسیر رسیدن به آرمان بلندشان یاری رسانند. امام خمینی، این پیشوای مظلومان و مستضعفان جهان، در این باره چنین می فرمایند:

 

«اکنون که مسلمانان انقلابی و شجاع فلسطین با همتی عالی و با آوای الهی از معراجگاه رسول ختمی مرتبت، صلّي اللّه علیه وآله وسلّم، خروش برآورده و مسلمانان رابه قیام و وحدت دعوت نموده اند ودر مقابل کفرجهانی نهضت نموده اند، با کدام پوزش در مقابل خداوند قادر و وجدان بیدار انسانی می‌توان در این امر اسلامی بی تفاوت بود؟

 

اکنون که خون جوانان عزیز فلسطین دیوارهای مسجدقدس را رنگین کرده است ودر مقابل مطالبه حق مشروعشان از مشتی دغل باز با مسلسل جواب شنیده اند، برای مسلمانان غیرتمند عار نیست که به ندای مظلومانه آنان جواب ندهند و هم دردی خودرا با آنان اظهار نکنند؟»

 

مجله اینترنتی تالاب

جدیدترین مطالب سایت