کتاب ابراهیم گلستان

کتاب ابراهیم گلستان

نامه به سیمین «کتابی در مورد حماقت ترامپ»

این کتاب که خطابی به سیمین دانشور در مورد حماقت هاي ترامپ نوشته شده هست در این شماره از خواندنی ها با نامه ابراهیم گلستان به سیمین دانشور، اثری درمورد حماقت ترامپ رمانی جدیدی از ادبیات فرانسه و… آشنا شوید.

به گزارش تالاب: در این شماره از خواندنی ها با نامه ابراهیم گلستان به سیمین دانشور، اثری درمورد حماقت ترامپ، رمانی جدیدی از ادبیات فرانسه و… آشنا شوید.

 

نامه به سیمین

ابراهیم گلستان

انتشارات بازتاب نگار

چاپ اول:96

 

در مقدمه کتاب به قلم عباس میلانی آمده هست: چند سال پیش، در دیداری با ابراهیم گلستان، سخن از آفت ساده‌انگاران پرمدعای گاه بی‌پروایی به میان آمد که نیم قرنی بر ذهن و زبان نسلی از ایرانیان نفوذ زیانبار داشته‌اند. از فردید و شریعتی و طبری سخن به میان آمد و طبعا پس از چندی، بحث به آل احمد هم کشید. گلستان از سابقه دوستی و آشنایی بیست و چندساله‌اش با آل احمد می گفت. از سیمین دانشور می گفت و از سجایای اخلاقی ستودنی‌اش…

 

به تأسف پرسیدم: «چرا این ها را نمی نویسد؟» می‌دانستم بختک این دسته ساده‌انگاران پرمدعا فضا را برای فکر آزاد در ایران تنگ کرده هست. دریافته بودم مهمترین خصم فکر آزاد و آزادی‌خواه، وعده‌هاي کاذب و جذاب دلالان ایدئولوژی‌هاي گونه‌گونی هست که پیچیدگی‌هاي دنیا را ساده می کنند و به نوید یقینی سست‌بنیاد، ریشه‌هاي شک‌ و کنجکاوی را، که دو شرط اول تفکرند، برمی‌کنند…

 

آن شب پرسشم را تازه تمام کرده بودم که او از جا برخاست، به طرف یکی از میزهای کارش رفت و از کشویی، که امروز میدانم پر از دست‌نویس‌هاي چاپ‌نشده آثارش هست، متنی بیرون کشید و به دستم داد.

 

به تواضع گفت: «برخی از این حرف‌ها را این جا نوشته‌ام.»
صدوچند صفحه اي بود. دست‌خط گلستان بود، مخاطبش سیمین دانشور و پاسخی بود به نامه‌اي از او…

 

جدیدترین مطالب سایت