ازدواج جنجالی این مرد با مار کبرا (+عکس)

ازدواج جنجالی این مرد با مار کبرا (+عکس)

ازدواج جنجالی و جالب این مرد با مار کبرا

 

با دیدن این ازدواج انسان ترسی فرامی کیرد و با ازدواج این مرد تمام مدت مار کبرا به همراه خود دارد و حتی با او می خوابد با ما در سایت تالاب باشد با بهترین ها یک مرد عاشق سنگاپوری که 5 سال قبل همسرش را از دست داده است ، با تصور اینکه روح زنش در قالب یک مار کبرا به جهان بازگشته ، با این مار کبرا ازدواج نمود ! این جوان سنگاپوری کل فعالیتهای روزانه خود را به گزارش تالاب با این مار کبری انجام میدهد .

 

به گزارش تالاب انتشار عکس هايي از يک مرد جوان سنگاپوري که ادعا مي کند با يک مار کبري 3 متري خانگي ازدواج کرده همگان را در بهت و حيرت فرو برده است.

 

اين مرد که هويتش فاش نشده باور دارد که روح همسرش در اين مار حلول کرده است. همسر وي پنج سال پيش فوت کرد. وي حالا اکثر زمان زندگي اش را با اين مار سپري مي کند.

ازدواج جنجالی این مرد با مار کبرا (+عکس)

ازدواج جنجالی این مرد با مار کبرا

 

“وورانان ساراسالين” اهل کانچانابوري تايلند که عکس هاي اين مرد را منتشر کرده در اين خصوص مي گويد: “عشق واقعي يک حقيقت محض است. اين مرد باور دارد که همسرش دوباره در قالب اين مار کبري زنده شده است. وي با اين مار بازي مي کند، حرف مي زند و بسيار خوشحال به نظر مي رسد.

ازدواج جنجالی این مرد با مار کبرا (+عکس)

ازدواج جنجالی این مرد با مار کبرا

ازدواج جنجالی این مرد با مار کبرا (+عکس)ازدواج جنجالی این مرد با مار کبرا

 

اين مرد سنگاپوري هرگز از اين مار دور نمي شود و همه جا آن را با خود به همراه دارد حتي زمان خواب. با اينکه افراد زيادي به وي در خصوص خطرناک بودن اين مار هشدار داده اند اما او به اين حرفها توجهي نمي کند.”

 

ازدواج جنجالی این مرد با مار کبرا (+عکس)

ازدواج جنجالی این مرد با مار کبرا

ازدواج جنجالی این مرد با مار کبرا (+عکس)ازدواج جنجالی این مرد با مار کبرا

ازدواج جنجالی این مرد با مار کبرا (+عکس)

ازدواج جنجالی این مرد با مار کبرا (+عکس)ازدواج جنجالی این مرد با مار کبرا

 

جدیدترین مطالب سایت