ازدواج میلیاردی شیما قاسم ملکه خوش چهره عراقی

ازدواج میلیاردی شیما قاسم ملکه خوش چهره عراقی

ازدواج میلیاردی شیما قاسم ملکه خوش چهره عراقی 

 

شیما قاسم دختر جوان عراقی که به تازگی ازدواج و نامزدی کرده است ملکه زیبایی عراق دست یافته است در ادامه با این نامزدی میلیاردی و شوهرهش بیشتر آشنا شوید.

 

به گزارش تالاب شیما قاسم دختر 22 ساله زیبای عراقی که دو سال پیش توانسته بود عنوان ملکه زیبایی عراق را بدست بیاورد با خبر نامزدی مجلل خود باز هم سوژه رسانه ها شد .

 

ازدواج میلیاردی شیما قاسم ملکه خوش چهره عراقی

 

ازدواج میلیاردی شیما قاسم ملکه خوش چهره عراقی

 

ملکه زيبايي عراق شيما قاسم طي مراسمي باشکوه نامزد کرد که خبر آن در رسانه ها بازتاب بسيار گسترده اي را به همراه داشت. مراسم جشن نامزدي شيما قاسم ملکه زيبايي عراق با احمد الخفاجي شب گذشته در بغداد پايتخت عراق برگزار شد. شيما قاسم 20 ساله سال 2015 به عنوان ملکه زيبايي عراق انتخاب شد.

 

ازدواج میلیاردی شیما قاسم ملکه خوش چهره عراقی

 

ازدواج میلیاردی شیما قاسم ملکه خوش چهره عراقی

 

ازدواج میلیاردی شیما قاسم ملکه خوش چهره عراقی

 

ازدواج میلیاردی شیما قاسم ملکه خوش چهره عراقیازدواج میلیاردی شیما قاسم ملکه خوش چهره عراقی

 

ازدواج میلیاردی شیما قاسم ملکه خوش چهره عراقی

 

 

 

جدیدترین مطالب سایت