بروزرسانی : 15 دی 1398

از انتشار فیلم خصوصی زهرا امیر ابراهیمی تا فیلم اتاق عمل

از انتشار فیلم خصوصی زهرا امیر ابراهیمی تا فیلم اتاق عمل

فیلم زهرا امیر ابراهیمی

پخش فیلمن زهرا امیر ابراهیمی در زمانی که وی بازیگر مشهوری بود کار واقعا وحشتناک بود که شاید منجر به خودکشی بازیگر نیز میشد. نیاز بـه فرهنگ سازی بیشتر در مورد رفتار جمعی مردم با انتشار فیلم خصوصی افراد معروف…

سال 1385 ؛ یک فیلم خصوصی منتسب بـه زهرا امیر ابراهیمی در فضای مجازی منتشر شد و بـه سرعت شیوع پیدا کرد. او در ان زمان بـه دلیل بازی در سریال “نرگس”؛ بـه شدت معروف شده بود اما ناگهان در اوج محبوبیت ودر حالی کـه آینده درخشانی برای او در سینمای کشور ایران پیشبینی می شد، فاجعه رخ داد و سرنوشت یک دختر ایرانی بـه کلی دگرگون شد.

بـه گزارش تالاب فاجعه اما فقط برای امیر ابراهیمی نبود. هر چند او دراین ماجرا درگیر آبرویش شد و نهایتاً ترک میهن کرد، اما واقعیت این اسـت کـه دراین میان ؛ فاجعه دیدگان اصلی ؛ همه ی ما مردمی بودیم و هستیم کـه ان فیلم دیدیم، منتشر کردیم، دست بـه دست پخش کردیم و موبایل بـه موبایل پراکندیم تا خدای ناکرده کسی نباشد کـه فیلم خصوصی یک شهروند را ندیده باشد! حتی در ان زمان، سی دی فروشان غیرقانونی هم درکنار گوش عابران زمزمه میکردند کـه فیلم زهرا امیر ابراهیمی را هم دارند.

این نوشتار ؛ قصد بازخوانی ماجرای زهرا امیرابراهیمی را ندارد چه ان کـه اولاً هر چه بوده تمام شده اسـت و ثانیاً انچه او انجام داده بود، کاری بود کـه خیلی هاي‌ دیگر هم مرتکبش میشوند ولی هیچگاه عیان نمیشود و بـه حکم ستار العیوبی، نباید هم بشود.

این یادداشت بـه بهانه انتشار فیلمی از یک زن در اتاق عمل یکی از بیمارستان هاي‌ جنوب کشور نوشته شده اسـت کـه نشان می‌دهد از سال 85 تاکنون ؛ وضعیت اخلاقی جامعه لااقل در خصوص حفظ حریم ها ؛ بهتر نشده اسـت. دراین ماجرا، متأسفانه کادر دکتری از این زن در حالت نامتعارفی تصویر برداری کرده و سپس یکی از آن ها ؛ فیلم را در فضای مجازی پخش کرده اسـت.

بلافاصله بعد از این ماجرا ؛ دهها سایت ؛ لینک دانلود این ویدئوی خجالت آور را منتشر کردند ودر فاصله اندکی ؛ جست و جوی کلمات مربوط بـه این ماجرا بـه طرز وحشتناکی در گوگل، یاهو و … افزایش یافت بـه طوری کـه وبمستر گوگل، بعضاً تا 1750 درصد افزایش جست و جو برای کلمات مرتبط را گزارش کرده اسـت. در شبکه هاي‌ اجتماعی نیز صدها جوک درباره ان زن ساخته و منتشر شد.

از انتشار فیلم خصوصی زهرا امیر ابراهیمی تا فیلم اتاق عمل

بازیگری که با انتشار فیلم خصوصی اش زندگی اش خراب شد

نکته مشترک در فیلم زهرا امیر ابراهیمی و زن اتاق عمل ؛ این اسـت کـه تماشاگران و پخش کنندگان این دو فیلم ؛ همواره از این دو نفر و کار آن ها سخن میگویند و اي بسا منکوب و تحقیرشان میکنند ولی از این نکته غافل میشوند کـه کار خود آن ها بـه مراتب بدتر و زشت تر اسـت.

اگر کسی بـه واسطه غریزه جنسی ؛ کاری ولو اشتباه در خلوت خود انجام بدهد، تنها مرتکب یک خطا – ان هم بین خود و خدای خود – شده اسـت اما کسی کـه از این ماجرا ؛ مخفیانه فیلم می‌گیرد یا ان را برای نخستین بار منتشر میکند و تمام کسانی کـه ان را پخش می‌کنند و بـه یک دیگر نشان می‌دهند، مرتکب اقدام شرم آوری بـه نام “زیر پا گذاشتن شرافت خود”شان شده اند.

بـه گزارش تالاب فرقی هم نمی‌کند کـه شغل، تحصیلات یا جایگاه اجتماعی افراد چه باشد ؛ همه ی میتوانند شرافت خودرا نادیده بگیرند و آرام آرام تبدیل بـه فردی بدون شرافت انسانی تبدیل شوند، بی ان کـه خود بدانند.

میشود بـه اسانی فیلمی کـه از فضای خصوصی دیگران بـه موبایل یا ایمیل ما رسیده اسـت را پاک کنیم و حتی خودمان هم ان را نبینیم. اما بعضی هایمان ناگهان خود و شخصیت خودمان و شرافت انسانی مان را فراموش میکنیم و چنان عکسهای خصوصی دیگران را بـه دوستان و آشنایان نشان می‌دهیم یا ارسال می‌کنیم کـه گویا سخن از انیمیشن تام و جری اسـت!

هیچوقت هم فکر نمی‌کنیم کـه ان “انسان”ي کـه فیلمش را میبینیم و برای دیگران می فرستیم و نیز خانواده و اطرافیانش با کارهای ما در چه وضعیت اسفناکی قرار میگیرند.

باز هیچوقت فکر نمی‌کنیم کـه با توجه بـه رشد فزاینده فناوری هاي‌ جدید، ممکن اسـت روزی خود ما یا یکی از اطرافیان ما، مقصر یا غیر مقصر، قربانی چنین وضعیتی شویم.

خیلی از ما ؛ وقتی درباره جامعه صحبت میکنیم ؛ مصلح وار سخن از انحطاط اخلاقی جامعه می‌گوییم و سری بـه تأسف تکان می‌دهیم ولی اگر ساعتی بعد ؛ فیلم خصوصی یک “انسان” بـه دست مان برسد، برای این‌که بین دوستان مان متاعی برای عرضه داشته باشیم، ان را برای دیگران می فرستیم و اي بسا با خود میگوییم این شخص را کـه کسی نمی شناسد… و چنین میشود کـه دست بـه دست می‌گردد تا بـه اطرافیان او هم برسد و آبرو و زندگی اش از بین برود؛ بـه همین سادگی و بـه خاطر این‌که ما ؛ کمی بخندیم.

ترسناک نیست؟

و آیا هر کدام از ما کـه فیلم و عکس هاي‌ خصوصی دیگران را منتشر می‌کنیم یا برای ماجرای آن ها جوک درست میکنیم و بـه هم می فرستیم، سهامدار انحطاط اخلاقی جامعه نیستیم؟ و مگر جز این اسـت کـه جامعه از من و تو و دیگرانی تشکیل شده اسـت کـه اتفاقاً همه ی مان خودمان را موجودی جدا از جامعه می پنداریم و همیشه دیگران و کلیت جامعه را متهم می‌کنیم؟

برای خودمان، برای شرافت و انسانیت مان و برای خانواده و فرزندان مان ؛ چنین فیلم هایي را نبینیم و بـه دیگران نفرستیم. آسیب جامعه آلوده، اگر بـه فوریت و بـه طور مستقیم دامن شخص ما را نگیرد، می‌تواند برای فرزندان ما کـه در جامعه اي کـه برایشان می سازیم زندگی کنند، بسیار خطرناک باشد و دامنگیر آن ها باشد.
ندیدن و نفرستادن این فیلم ها و عکسها ؛ کار سختی نیست. خودمان بـه خودمان احترام بگذاریم.

امیدواریم هیچ موقع و هیچ کجا چنین اتفاقی برای هیچکس رخ ندهد.

منبع: عصر ایران

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت