اشتباه فاحش دونالد ترامپ برای عکاس ایرانی

اشتباه فاحش دونالد ترامپ برای عکاس ایرانی

تشکر اشتباه ترامپ از عکاس ایرانی

 

اشتباه فاحشی که رییس جمهور آمریکا در توئیت خود برای عکاس ایرانی نوشت و باعث متحیر شدن همگان شد «دونالد ترامپ» رییس‌جمهوری جدید آمریکا از عکاس ایرانی به خاطر گرفتن عکس مراسم تحلیف، تشکر ویژه کرد.

 

ترامپ در پیامی در توییتر خود با تشکر از این عکاس ایرانی، اعلام کرد عکس گرفته شده توسط وی را به دیوار خواهد آویخت.رییس‌جمهوری جدید آمریکا از عکاس ایرانی برای گرفتن عکس مراسم تحلیف، تشکر کرد.

 

   اشتباه فاحش دونالد ترامپ برای عکاس ایرانی

اشتباه فاحش دونالد ترامپ برای عکاس ایرانی 

 

این در حالی است که در واقع عکاس ایرانی با تصویری که مربوط به اعتراضات نسبت به ریاست جمهوری ترامپ است او را به نوعی بازیچه کرده و ترامپ متوجه روز و ماجرای این عکس نشده، اما پس از چند ساعت که متوجه ماجرا می شود توئیت مربوط به تشکر از عکاس ایرانی را حذف می کند!

 

در زیر تصویر واکنش های مردمی را نسبت به توئیت ناآگاهانه ترامپ می بینید، شاید همین واکنش ها ترامپ را متوجه وخامت اوضاع کرده است.

 اشتباه فاحش دونالد ترامپ برای عکاس ایرانی

اشتباه فاحش دونالد ترامپ برای عکاس ایرانی