بروزرسانی : 23 دی 1402

گزارشی از شروع اعتکاف در مساجد بزرگ جمکران

گزارشی از شروع اعتکاف در مساجد بزرگ جمکران

عکس هایی از اعتکاف در مسجد های جمکران

اعتکاف ، 3 روز با خدا ، 3 روز نزدیک تر شدن ، 3 روز وصل شدن به حق ،  3 روز کار نداشتن دنیوی ، شاید این 3 روز کاره یک عمر باشد که خدایمان را بشناسیم. 

تصاویری گرد آوری کرده ایم از اعتکاف جوانان در مسجد جمکران : 

گزارشی از شروع اعتکاف در مساجد بزرگ جمکران

گزارشی از شروع اعتکاف در مساجد بزرگ جمکران

گزارشی از شروع اعتکاف در مساجد بزرگ جمکران

اعتکاف جوانان در جمکران

گزارشی از شروع اعتکاف در مساجد بزرگ جمکران

گزارشی از شروع اعتکاف در مساجد بزرگ جمکران

گزارشی از شروع اعتکاف در مساجد بزرگ جمکران

تصاویری از اعتکاف جوانان در جمکران

گزارشی از شروع اعتکاف در مساجد بزرگ جمکران

گزارشی از شروع اعتکاف در مساجد بزرگ جمکران

حال و هوای اعتکافی در جمکران قم

گزارشی از شروع اعتکاف در مساجد بزرگ جمکران

گزارشی از شروع اعتکاف در مساجد بزرگ جمکران

حال و هوای اعتکافی در جمکران قم

گزارشی از شروع اعتکاف در مساجد بزرگ جمکران
گزارشی از شروع اعتکاف در مساجد بزرگ جمکران

شروع اعتکاف در جمکران

گزارشی از شروع اعتکاف در مساجد بزرگ جمکران

گزارشی از شروع اعتکاف در مساجد بزرگ جمکران

شروع اعتکاف در جمکران

منبع : ایرنا

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت