خرید و فروش در اینترنت

اعلام رسمی پایان اشغال موصل

اعلام رسمی پایان اشغال موصل

اعلام رسمی آزاد سازی موصل

 

همزمان با اعلام آزادسازی شهر موصل از گروه تروریستی داعش، مردم در بغداد نیز به جشن و شادی و پایکوبی پرداختند.با آزادسازی کامل شهر موصل، الان گروه تروریستی داعش در عراق هیچ شهر مهم و بزرگی را در دست ندارد البته همچنان مساحت مهمی از عراق را در دست دارد.

حیدرالعبادی اولیه وزیر عراق با حضور در شهر شهر موصل، آزادسازی کامل این شهر از اشغال گروه تروریستی داعش را به طور رسمی اعلام شد.

 

به گزارش تالاب، اولیه وزیر در خیابان هاي شهر قدم زد در جشن شادی مردم و نیروهای نظامی عراقی شرکت و پیروزی بزرگ را تبریک گفت.

 

الان شهر شهر موصل «بزرگ ترین شهر عراق بعد از بغداد» به طور کامل از اشغال گروه تروریستی داعش آزاد شده البته همچنان تعدادی از اعضای گروه تروریستی داعش مساحتی حدود چندصد مترمربع از شهر موصل را در نظارت خود دارند و در برابر نیروهای عراقی مقاومت میکنند.

 

در روزهای جدید نیروهای عراقی توانستند در جنگ خیابانی، داعشی ها را منزل به منزل و کوچه به کوچه به عقب برانند.

 

با آزادسازی کامل شهر موصل، همین حالا گروه تروریستی داعش در عراق هیچ شهر مهم و بزرگی را در دست ندارد البته همچنان مساحت مهمی از عراق را در دست دارد.

اعلام رسمی پایان اشغال موصل

اعلام رسمی پایان اشغال موصل

نشست حیدر العبادی نخست وزیر عراق با فرماندهان عراقی در شهر موص

 

اعلام رسمی پایان اشغال موصل

 

اعلام رسمی پایان اشغال موصل

 

اعلام رسمی پایان اشغال موصل

ورود حیدر العبادی نخست وزیر عراق به شهر موصل

 

اعلام رسمی پایان اشغال موصل

اعلام رسمی پایان اشغال موصل