افزایش قیمت خرید سربازی

افزایش قیمت خرید سربازی

قیمت سربازی افزایش یافت ؟

 

طبق گفته فرمانده سپاه و نیروی انتظامی کشورمون گفته شده است که احتمال افزایش قیمت برای مشمولان سربازی اتفاق خواهد افتاد در ادامه می‌توانید تالاب را دنبال نمایید . 

 

افزایش قیمت خرید معافیت از سربازی , به گزارش تالاب یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که پیشنهاد افزایش قیمت خرید سربازی که دراین کمیسیون مطرح شده بود برای کسب نظر فرماندهی کل قوا مسکوت ماند.

 

محمدرضا تابش در مصاحبه اظهار کرد:

پیشنهاد دو برابر شدن نرخ جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت بخشودگی سربازی در مقاطع زیر دیپلم، دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس و سه برابر شدن نرخ جریمه برای مقاطع فوق لیسانس، دکتری عمومی علوم دکتری، دکتری تخصصی غیرعلوم دکتری و دکتری تخصصی رشته‌هاي علوم دکتری و بالاتر در جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد

 

ولی با دقت به این که این موضوع در حوزه اختیارات فرماندهی کل قواست مقرر شد از سمت رئیس مجلس نسبت به کسب نظر ایشان اقدام شود و پس ازآن تصمیم نهایی دراین رابطه اتخاذ شود.

 

وی در پایان تاکید کرد که تصمیم‌گیری درمورد پیشنهاد افزایش قیمت خرید سربازی پس از کسب نظر ایشان انجام خواهد شد.