اقامه نماز در فرودگاه دنور واقع در آمریکا

اقامه نماز در فرودگاه دنور واقع در آمریکا

برگزاری نماز در فرودگاه دنور واقع در آمریکا

 

با اقدام عجیب تعدادی مسلمان با اقامه نماز در فرودگاه و جلوگیر پلیس آمریکا از خواندن نماز در فرودگاه ادامه مطلب را در سایت تالاب مشاهده نمایید تعدادی مسلمان که در فرودگاه دنور واقع در آمریکا منتظر پرواز هواپیمایشان بودند در حین انتظار خواستند نمازشان را نیز قرائت نمایند که از طرف پلیس آمریکا مانع به این کار شدند

 

اقامه نماز در فرودگاه دنور واقع در آمریکا

خواندن نماز در فرودگاه دنور آمریکا

 

به گزارش تالاب:ولی مردم آمریکا در یک حرکت نمادین و زیبا دور مسلمانان حلقه شده و اجازه دخالت به پلیس آمریکا را ندادند و مسلمانان به راحتی نمازشان را در داخل فرودگاه و سالن انتظار خواندن کسانی که دور آنها حلقه زده بودن دستانشان را به علامت آزادی جلوی پلیس آمریکا بلند کرده بودند 

 

اقامه نماز در فرودگاه دنور واقع در آمریکا

 خواندن نماز در فرودگاه دنور آمریکا

 

پلیس فرودگاه دنور آمریکا اجازه نماز خواندن به چند مسلمان در سالن فرودگاه را نمی‌داد، مردم اطراف مسلمانان حلقه زدند تا پلیس مزاحم نشود.

جدیدترین مطالب سایت