امشب پرداخت کمک حمایتی 20 میلیون نفر باقیمانده انجام میشود

امشب پرداخت کمک حمایتی 20 میلیون نفر باقیمانده انجام میشود

امشب پرداخت کمک حمایتی 20 میلیون نفر باقیمانده انجام میشود

 

طرح معیشتی و حمایتی دولت هرماه پرداخت خواهد شد.

 

سومین مرحله از کمک هاي‌ حمایتی دولت ساعت ۲۴ امروز بـه حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

 

بـه گزارش تالاب ؛ با افزایش قیمت بنزین و ایجاد منابع از محل اختلاف قیمت، دولت ۶۰ میلیون نفر را برای کمک حمایتی هدف قرار داد تا با پرداخت نقدی بـه انها تا حدی آسیب ناشی از افزایش قیمت بنزین پوشش داده شود.

 

در ماه جاری کـه این طرح اجرایی شد قرار بر این شد تا طی سه مرحله برای گروه‌هاي‌ هدف کـه حدود ۱۹ میلیون خانوار و بـه عبارتی ۶۰ میلیون نفر را تشکیل می دهند پرداخت نقدی انجام شود کـه از هفته گذشته برای دو گروه ۲۰ میلیونی در دو مرحله واریز انجام شده اسـت.

 

بر این اساس قرار اسـت سومین گروه امشب«دوم آذرماه» دریافت نقدی داشته باشند کـه این مبالغ بـه همان حساب یارانه نقدی واریز می شود.

 

طبق اعلام دولت برای خانوارهای تک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان واریز می شود.

 

همچنین مددجویان کمیته امداد، بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، بازنشستگان، مستمری بگیران، معلمان، روستاییان و عشایر، کارگران، کارمندان و اقشار کم درآمد جامعه هدف کمک حمایتی دولت را تشکیل می دهند.

 


 

مرحله دوم کمک‌های حمایتی در حساب هاست

دومین مرحله از پرداخت کمک هاي‌ حمایتی دولت شب گذشته بـه حساب سرپرستان ۲۰ میلیون نفر واریز شده اسـت.

 

بـه گزارش تالاب ؛ ساعت ۲۴ روز گذشته «۲۹ آبان» مرحله دیگری از طرح حمایت معیشتی دولت کـه در راستای پوشش آسیب ناشی اصلاح قیمت بنزین اجرایی شده، پرداخت شد.

 

دراین طرح بر اساس تعداد خانوار مبالغی بـه حساب سرپرستان خانوار کـه همان حساب یارانه نقدی اسـت واریز می شود؛ بـه گونه‌اي کـه برای خانوارهای تک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان واریز می شود.

 

پرداختی این طرح، در سه مرحله انجام می شود کـه مرحله اول ان ساعت ۲۴ روز سه شنبه  «۲۷ آبان» بـه حساب برخی مشمولان واریز شد و مرحله دوم نیز شب گذشته انجام شده اسـت.

 

قرار اسـت دراین طرح حدود ۱۹ میلیون خانوار تحت پوشش قرار گیرند کـه حدود ۶۰ میلیون نفر را در بر میگیرد، طبق  تقسیم بندی انجام شده در هر مرحله برای ۲۰ میلیون نفر واریز انجام می شود.

 

مددجویان کمیته امداد، بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، بازنشستگان، مستمری بگیران، معلمان، روستاییان و عشایر، کارگران، کارمندان و اقشار کم درآمد جامعه هدف کمک حکایتی دولت را تشکیل می دهند.

جدیدترین مطالب سایت