انتشار دو تصویر معنادار در کانال تلگرامی حسام‌الدین آشنا

انتشار دو تصویر معنادار در کانال تلگرامی حسام‌الدین آشنا

انتشار تصاویر معنادار در کانال تلگرامی حسام‌الدین آشنا

 

درپی انتشار دو عکس از مشاور رئیس جمهورباعث شود دقت همگان را به خود جلب نماید با ما در سایت تالاب باشید دو پست معنادار در واکنش به سهم خواهی ها از کابینه دوازدهم منتشر کرده هست.

به گزارش خبرآنلاین، حسام الدین آشنا با انتشار این عکس در کانال تلگرامی خود، نوشت: رئیس جمهور باید پاسخگوی آرزوهای این کودکان هم باشد.

 

انتشار دو تصویر معنادار در کانال تلگرامی حسام‌الدین آشنا

او در پستی دیگر نیز با انتشار این تصویر نوشت؛

 

انتشار دو تصویر معنادار در کانال تلگرامی حسام‌الدین آشنا

 

رئیس جمهور مدیون همۀ 80 میلیون ایرانی هست و مسئول آن هست که برای امروز و فردای بهتر آنان تلاش کند. مردم به تدبیر دولت امید بسته اند که همۀ ایرانیان را به یک چشم نگاه کند.

 

جدیدترین مطالب سایت