خرید و فروش در اینترنت

اهداء قلب آتش نشان شهید بهنام میرزاخانی

اهداء قلب آتش نشان شهید بهنام میرزاخانی

 اهداء قلب آتش نشان شهید اول 

قلب آتش نشان شهید بهنام میرزاخانی، با اهداء به بیمار نیازمند، بار دیگر به تپش افتاد.مردترین مرد ما بعد از مرگ نیز نجات بخش بود…

 

اهداء قلب آتش نشان شهید بهنام میرزاخانی

اهداء قلب آتش نشان شهید بهنام میرزاخانی

 

برچسب‌ها: