باغدارانی که به نشانه اعتراض سیب های سالم خود را دور ریختند !

باغدارانی که به نشانه اعتراض سیب های سالم خود را دور ریختند !

دلالان همیشه مشکل اصلی بازار هستند آنها برای سود بیشتر میوه را از کشاورز زحمت کش با کمترین قیمت میخرند و با بیشترین قیمت به مصرف کنند میفروشند. جمعی از باغداران ارومیه ای در اعتراض به قیمت پایین سیب،

باغدارانی که به نشانه اعتراض سیب های سالم خود را دور ریختند !

محصولات سالم خود را به رودخانه “باراندوز چای” ریختند.

این باغداران می گویند دلالان میوه، محصولات آنها را به قیمت بسیار پایین می خرند و سپس به قیمت های گزاف در بازار به فروش می رسانند. بنابراین ترجیح می دهند میوه های خود را معدوم کنند اما به دلالان ندهند.

باغدارانی که به نشانه اعتراض سیب های سالم خود را دور ریختند !
عکس از سایت استانی میللت

باغداران ارومیه ای از مسؤولان می خواهند فکری به حال سیستم مافیایی دلالی میوه بکنند و اجازه ندهند گروهی از دلالان، با خرید ارزان میوه از کشاورزان و فروش آن به چند برابر قیمت به مردم، هم به کشاورزان ظلم می کنند و هم حقوق مصرف کنندگان را تضییع می کنند.

خبرها حاکی از آن است که کشاورزان دیگر ارومیه نیز بنا دارند به این حرکت اعتراضی بپیوندند.

منبع : asrkhabar.com

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت