چگونه در بانک ها استخدام شویم ؟

چگونه در بانک ها استخدام شویم ؟

استخدام در بانک ها 

کارمندی یکی از شغل هاي نسبتا مفید در جامعه تلقی میشود برای استخدام شدن در بانک ها در ادامه ما را دنبال نمایید . به گزارش تالاب تمام بانکهای ایران نیروی مورد نیاز خود را از طریق برگزاری آزمون و گفت و گو جذب مینماید. در این آگهی شرایط عمومی این استخدامها ذکر شده هست.

در زمان استخدام و بسته به شرایط ممکن هست این موارد تغییر جزئی کند ولی تقریبا 5 سال میباشد که همین شرایط در آگهی ها ذکر میشود.

 

چگونه در بانک ها استخدام شویم ؟

شرایط عمومی‌ استخدام :

1-  تابعیت ایران و متعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی

2-  تدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

3- عدم سوء پیشینه کیفری منتج به محرومیت از حقوق اجتماعی و همینطور عدم اشتهار و محکومیت به فساد اخلاقی

4-  عدم سابقه وابستگی یا عضویت به احزاب و گروه‌هاي سیاسی معارض با نظام جمهوری اسلامی‌ایران

چگونه در بانک ها استخدام شویم ؟

5- عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدرو روان گردان

6- عدم اشتغال«رسمی، پیمانی» و تعهد خدمت به دستگاههای دولتی،خصوصی ،مراکز آموزشی و نهادهای انقلاب اسلامی و باز نشستگی از دستگاههای دولتی

7- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی دائمی یا معافیت دائم«داوطلبان ذکور»

تبصره:برای دارندگان کارت معافیت پزشکی در صورت قبولی در آزمون، تایید دکتر معتمد بانک در مورد توانایی انجام کار الزامی‌هست.

دقت : به تقاضای داوطلبانی که دارای کارت یا برگ معافیت موقت تحت هر عنوان میباشند به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-  نداشتن منع استخدامی به موجب آراء مراجع قضایی ذیصلاح

9- تندرستی و توانایی کامل جسمی ، روحی و روانی جهت انجام فعالیتهای شغلی بانکی« با تأیید دکتر معتمد بانک»

در صورت وجود شرط بومی بودن این شرط به شرح زیر میباشد :

10- کلیه متقاضیان می‌بایست بومی‌ باشند.« بومی‌به شخصی اطلاق میشود که محل تولد وی یکی از شهرستانهای استان یا حداقل در 2 سال قبل در یکی از شهرستانهای استان مورد نظر ساکن بوده باشد»

هر گونه تغییری در این شرایط اعلام شود در همین صفحه به اطلاع شما کاربران عزیز خواهد رسید.

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت