برخورد پلیس با 70 نفر در یک پارتی شبانه در کشتی (عکس)

برخورد پلیس با 70 نفر در یک پارتی شبانه در کشتی (عکس)

دریک پارتی در کشتی تفریحی 70 نفر توسط پلیس دستگیر شدند. به دلیل فراگیری کرونا در سطح دنیا برگزاری پارتی و گردهمایی در تعداد زیادی از کشورها فعلاً ممنوع می‌باشد.

 

پلیس استانبول نیمه‌هاي‌ دیشب با دریافت گزارشی مبنی بر برگزاری یک پارتی شبانه در قایقی تفریحی در ساحل استانبول، با حضور در محل، برگزار کنندگان این پارتی را دستگیر و مهمانان آنرا از قایق پیاده و متفرق کرد.

 

بـه گزارش تالاب بـه نقل از سی‌آن‌آن ترک؛ پلیس ساحلی استانبول با حضور دراین پارتی شبانه کـه با حضور 70 نفر و بدون رعایت فاصله اجتماعی برگزار شده بود، مانع ادامه مهمانی شده اسـت.

 

این مهمانی شبانه بدون رعایت پروتکل‌هاي‌ بهداشتی برگزار شده بود. بر اساس قوانین برگزار کنندگان این مهمانی جریمه خواهند شد.

 

برخورد پلیس با 70 نفر دریک پارتی شبانه در کشتی

برخورد پلیس با 70 نفر در یک پارتی شبانه در کشتی (عکس)
 
برخورد پلیس با 70 نفر در یک پارتی شبانه در کشتی (عکس)
 
دختر و پسر در کشتی تفریحی
 
برخورد پلیس با 70 نفر در یک پارتی شبانه در کشتی (عکس)
 
برخورد پلیس با 70 نفر در یک پارتی شبانه در کشتی (عکس)
 
دستگیری دختر و پسر در پارتی شبانه
 
برخورد پلیس با 70 نفر در یک پارتی شبانه در کشتی (عکس)
 
برخورد پلیس با 70 نفر در یک پارتی شبانه در کشتی (عکس)

برخورد پلیس با 70 نفر در یک پارتی شبانه در کشتی

جدیدترین مطالب سایت