برقراری تدریجی اینترنت در استان‌های کشور

برقراری تدریجی اینترنت در استان‌های کشور

اینترنت جهانی به زودی باز خواهد شد

سخنگوی دولت با بیان این کـه گازوئیل با برای روستاییان گران نکردیم تا هزینه حمل و نقل برای این قشر افزایش نیابد، از برقراری تدریجی اینترنت در برخی استان‌هاي‌ کشور خبر داد.

 

بـه گزارش تالاب ؛ علی ربیعی در دوره آموزشی مدیریت پروژه‌هاي‌ اشتغال‌زایی روستایی و کاهش فقر اظهار کرد:‌ این عادلانه نبود کـه پول یارانه بنزین از طریق قاچاق سوخت بـه کشور های همسایه برود یا بـه افرادی پرداخت شود کـه ۳۳ برابر از دهک‌هاي‌ پایین جامعه بیشتر یارانه بگیرند.

 

وی نظام تأمین مالی خرد را مهم دانست و افزود: این نظام باید در کشور گسترش یابد و شورای پول و اعتبار این موضوع را در دستور کار خود قرار بدهد.

 

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: امروز توسعه زنجیره اشتغال و بازار در روستاها نیازمند همکاری و دانش بیشتر اسـت و ما روی اشتغال زنان روستایی متمرکز شده‌ایم تا از طریق فعالیت‌هاي‌ ان‌ها بـه توسعه اشتغال روستایی کمک شود.

 

بـه گفته ربیعی، ۶۶ درصد اشتغال درسال گذشته متعلق بـه زنان بوده و زنان سهم بزرگی از بازار اشتغال را بـه خود اختصاص داده‌اند.

 

وی در عین حال همکاری صندوق کارآفرینی امید و تعدادی از بانک‌هاي‌ کشور در طرح اشتغال روستایی را مورد اشاره قرار داد و گفت: زنان روستایی ۴۰ درصد سهم دریافت تسهیلات را بـه خود اختصاص داده‌اند و امروز نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بحث اشتغال از ۱۲ درصد بـه ۱۸ درصد ودر حوزه روستایی از ۱۸ درصد بـه ۲۳ درصد رسیده اسـت.

 

سخنگوی دولت دربخش دیگری از سخنان خود درباره قطع اینترنت در کشور و مشکلاتی کـه برای عده اي از مشاغل بـه ویژه دانشجویان ایجاد شده گفت: طبیعی اسـت کـه دراین شرایط تعداد زیادی از مشاغل و بانک‌ها از جمله مشاغل اینترنتی دچار مشکل شده باشند ولی ما سعی کردیم کـه این مشکل را حل کنیم. البته بعضی مشاغل و کارهای دانشجویان باقیمانده کـه می‌پذیریم.

 

ربیعی تصریح کرد: شورای عالی امنیت کشور این تصمیم را گرفته و براساس انچه کـه اطلاع دارم در عده اي از استان‌ها کـه آرام آرام این خاطرجمعی ایجاد شود کـه سوءاستفاده از اینترنت صورت نمی گیرد این برگشت صورت خواهد گرفت.

 

وی خاطر نشان کرد: تصمیم‌گیری درباره بازگشت اینترنت و برقراری ان با کسانی اسـت کـه باید ان را اعلام کنند.

 

بـه گفته سخنگوی دولت با این کـه مردم دچار سختی شدند و برخی مشاغل بـه این دلیل برایشان مشکل ایجاد شده اما نگرانی بزرگتر حفظ آرامش و ثبات کشور اسـت.