ترتیب ماه های میلادی + معادل ماه های میلادی به شمسی

ترتیب ماه های میلادی + معادل ماه های میلادی به شمسی

ترتیب ماه های میلادی + معادل ماه های میلادی به شمسی

ماه هاي میلادی و معادل دقیق پارسی انها  رابه همراه نام ماه هاي میلادی و ترتیب ماه هاي میلادی و خلاصه همه ی چیز در مورد تقویم میلادی را در این جا بخوانید.

 

– ترتیب دوازده ماه میلادی چگونه است؟

ماه‌هاي میلادی به ترتیب ژانویه، فوریه، مارس «مارچ»، آوریل «آپریل»، مه «می»، ژوئن «جون»، ژوئیه «جولای»، اوت «آگوست»، سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر می باشد.

 

به گزارش تالاب بدلیل متفاوت بودن مبنای تقویم میلادی و تقویم شمسی، تطابق روزهای میلادی با شمسی و ترتیب قرار گیری آن‌ها همواره برای ما که سال ها با تقویم‌هاي شمسی کار کرده‌ایم بسیار مشکل است.

 

با دانستن ترتیب ماه هاي میلادی و به طور کلی اطلاعاتی از هرماه میتوان برنامه ریزی مناسبی با توجه به تقویمی که در اکثر کشور های دنیا استفاده می شود انجام داد. 

 

1. ماه ژانویه «January»

تلفظ: جَنیوری 

تعداد روز: 31

 

2. ماه فوریه «February»

تلفظ: فِبروری

تعداد روز: 28 یا 29

 

3. ماه مارس «March»

تلفظ: مارچ

تعداد روز:31

 

4.ماه آوریل «April»

تلفظ: آپریل

تعداد روز: 30

 

5. ماه مه «May»

تلفظ: می 

تعداد روز: 31

 

6. ماه ژوئن «June»

تلفظ: جون 

تعداد روز: 30

 

7. ماه ژوئیه «July»

تلفظ: جولای  

تعداد روز: 31

 

8. ماه اوت «August»

تلفظ: آگوست

تعداد روز: 31

 

9. ماه سپتامبر «September»

تلفظ: سِپتِمبر

تعداد روز: 30

 

10. ماه اکتبر «October»

تلفظ: اکتُبر

تعداد روز: 31

 

11. ماه نوامبر «November»

تلفظ: نوِمبر

تعداد روز: 30

 

12. ماه دسامبر «December»

تلفظ: دسِمبر

تعداد روز: 31

 

تطبیق ماه‌هاي میلادی با گاه‌شماری هجری خورشیدی

بر اساس جدول زیر دامنه ماه‌هاي میلادی با روزهای گاه‌شماری هجری خورشیدی به طور نسبی و غالب تطبیق داده میشود. «در بعضی از سال ها یک روز تفاوت یا جابجایی دراین تبدیل وجوددارد»

  ترتیب ماه های میلادی + معادل ماه های میلادی به شمسی

 

تطبیق ماه‌های هجری خورشیدی با گاه‌ شماری میلادی

براساس جدول زیر دامنه ماه‌هاي گاه‌شماری هجری خورشیدی با روزهای میلادی به طور نسبی و غالب تطبیق داده می شود. «در بعضی از سال ها یک روز تفاوت یا جابجایی دراین تبدیل وجوددارد»

 

ترتیب ماه های میلادی + معادل ماه های میلادی به شمسی

تطبیق روزهای گاه شماری هجری خورشیدی و گاه شماری میلادی

میزان تطبیق روزهای گاهشماری هجری خورشیدی و گاهشماری میلادی در طی یک قرن و تطبیق سالانه

 

میزان تطبیق طی یک قرن

میزان تطبیق روزهای گاهشماری هجری خورشیدی و گاهشماری میلادی در طی یک قرن و تطبیق سالانه

 

خورشیدی – میلادی

میزان تطبیق روزهای گاهشماری هجری خورشیدی با گاهشماری میلادی طی یک قرن:

از آنجا که تقویم هجری خورشیدی «از جمله تقویم رسمی ایران و افغانستان» و تقویم میلادی هردو گاهشماری خورشیدی هستند. صرف نظر از تفاضل سال ها و تفاوت سرآغاز ماه‌ها باهم، در روزها هماهنگی نسبی دارند و نوسانهای محدود دراین هماهنگی در نتیجه تمایز شیوه کبیسه‌گیری در دو گاهشماری است. میزان تطبیق روزهای دو گاهشماری در سده اخیر هجری خورشیدی از قرار زیر است «بر اساس الگوریتم هجری خورشیدی»:

 

۱ فروردین= ۲۱ مارس «۸۱ بار» – ۲۲ مارس «۱۲ بار» – ۲۰ مارس «۷ بار» «این نسبت تا ۸ اسفند «۲۷ فوریه» یکنواخت است»

۸ اسفند= ۲۷ فوریه «۸۱ بار» – ۲۸ فوریه «۱۲ بار» – ۲۶ فوریه «۷ بار»

۹ اسفند= ۲۸ فوریه «۸۱ بار» – ۲۹ فوریه «۱۰ بار» – ۲۷ فوریه «۷ بار» – ۱ مارس «۲ بار»

۱۰ اسفند= ۱ مارس «۷۶ بار» – ۲۹ فوریه «۱۵ بار» – ۲۸ فوریه «۷ بار» – ۲ مارس «۲ بار»

۱۱ اسفند= ۲ مارس «۷۶ بار» – ۱ مارس «۲۲ بار» – ۳ مارس «۲ بار» «این نسبت تا ۲۹ اسفند «۲۰ مارس» یکنواخت است»

۲۹ اسفند= ۲۰ مارس «۷۶ بار» – ۱۹ مارس «۲۲ بار» – ۲۱ مارس «۲ بار»

۳۰ اسفند= ۲۰ مارس «۱۵ بار» – ۲۱ مارس «۱۰ بار» «از حدود ۲۵ کبیسه قرن»

 

نوروز هجری خورشیدی در ۸۱درصد با ۲۱ مارس میلادی و ۱۲درصد با روز میلادی بعد و ۷درصد با روز میلادی قبل آن مطابق است. نسبت طولی این تطبیق تا ۹ اسفند یکسان است.

 

پس ازآن به علت گسست کبیسه میلادی بیشترین تطبیق یکروز هجری خورشیدی با یکروز میلادی ۷۶درصد، ۲۲درصد با روز قبل و ۲درصد با روز میلادی بعد آن است. روز کبیسه اسفند ۶۰درصد با بیست مارس و ۴۰درصد با روز میلادی پس ازآن مطابق است.

 

در سال‌های متفاوت یک قرن هرروز هجری خورشیدی با سه روز متفاوت میلادی و استثنائاً روزهای نه و ده اسفند با چهار روز متفاوت میلادی و کبیسه اسفندماه با دو روز متفاوت میلادی هماهنگ میشوند.

 

میلادی – خورشیدی

میزان تطبیق روزهای گاهشماری میلادی با گاهشماری هجری خورشیدی طی یک قرن:

۱ ژانویه= ۱۱ دی «۸۱بار» – ۱۰ دی «۱۲بار» – ۱۲ دی «۷بار» «این نسبت تا ۲۸ فوریه «۹ اسفند» یکنواخت است»

۲۸ فوریه= ۹ اسفند «۸۱بار» – ۸ اسفند «۱۲بار» – ۱۰ اسفند «۷بار»

۲۹ فوریه= ۱۰ اسفند «۱۵بار» – ۹ اسفند «۱۰بار» «از حدود ۲۵ کبیسه قرن»

۱ مارس= ۱۰ اسفند «۷۶بار» – ۱۱ اسفند «۲۲بار» – ۹ اسفند «۲بار» «این نسبت تا ۱۹ مارس «۲۸ اسفند» یکنواخت است»

۱۹ مارس= ۲۸ اسفند «۷۶بار» – ۲۹ اسفند «۲۲بار» – ۲۷ اسفند «۲بار»

۲۰ مارس= ۲۹ اسفند «۷۶بار» – ۳۰ اسفند «۱۵بار» – ۱ فروردین «۷بار» – ۲۸ اسفند «۲بار»

۲۱ مارس= ۱ فروردین «۸۱بار» – ۳۰ اسفند «۱۰بار» – ۲ فروردین «۷بار» – ۲۹ اسفند «۲بار»

۲۲ مارس= ۲ فروردین «۸۱بار» – ۱ فروردین «۱۲بار» – ۳ فروردین «۷بار» «این نسبت تا پایان سال میلادی: ۳۱ دسامبر «۱۰ دی» یکنواخت است»

۳۱ دسامبر= ۱۰ دی «۸۱بار» – ۹ دی «۱۲بار» – ۱۱ دی «۷بار»

 

تطبیق سال جاری

تطبیق روزهای سال جاری میلادی «۲۰۱۷» و سال جاری هجری خورشیدی «۱۳۹۶» باهم:

۱ ژانویه ۲۰۱۷      ‎برابر است با: ‎۱۲ دی ۱۳۹۵

۲۸ فوریه ۲۰۱۷    ‎برابر است با: ‎۱۰ اسفند ۱۳۹۵

۱ مارس ۲۰۱۷     ‎برابر است با: ‎۱۱ اسفند ۱۳۹۵

۱۹ مارس ۲۰۱۷   ‎برابر است با: ‎۲۹ اسفند ۱۳۹۵

۲۰ مارس ۲۰۱۷   ‎برابر است با: ‎۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۲۱ مارس ۲۰۱۷   ‎برابر است با: ‎۱ فروردین ۱۳۹۶

۲۲ مارس ۲۰۱۷   ‎برابر است با: ‎۲ فروردین ۱۳۹۶

۳۱ دسامبر ۲۰۱۷ ‎برابر است با: ‎۱۰ دی ۱۳۹۶

 ترتیب ماه های میلادی + معادل ماه های میلادی به شمسی

اسامی ماه هاي میلادی و شمسی

 

فرمول تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و بالعکس

برای تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و برعکس باید تعداد روزهای سپری شده از ابتدای هر کدام از این تاریخ‌ها را از مبدأ خود به دست بیاوریم. اگر می خواهیم تاریخ شمسی رابه میلادی تبدیل کنیم ابتدا باید روزهای سپری شده از مبدأ تاریخ شمسی تاکنون را حساب کنیم و به اضافهٔ ۲۲۶۸۹۹ کنیم. شماره به دست آمده تعداد روزهای گذشته از ابتدای تاریخ میلادی تاکنون است و با استفاده ازآن می توانیم تاریخ میلادی را حساب کنیم.

 

برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی همین کار را باید برعکس انجام بدهیم و شماره ۲۲۶۸۹۹ را باید از تعداد روزهای تاریخ میلادی کم کنیم ودر این قسمت شماره به دست آمده تاریخ شمسی است.

 

همین روش نیز برای تبدیل تاریخ قمری به شمسی و برعکس نیز قابل استفاده است؛ ولی دراین مورد دیگر عددی که باید اضافه یا کم بشود ۲۲۶۸۹۹ نیست.

 

شاید از خود بپرسید که شماره ۲۲۶۸۹۹ را از کجا به دست آورده‌ام. برای به دست آوردن این شماره باید تاریخ شمسی و میلادی یک روز را در اختیار داشته باشید. بعنوان مثال ۱۳/۴/۱۳۸۳ شمسی طبق تقویم برابر ۳/۷/۲۰۰۴ میلادی است. کاری که باید هم اکنون کنیم این است که این دو تاریخ رابه روز تبدیل کنیم ودر این تبدیل باید تعداد سال‌هاي کبیسه‌اي که این دو تاریخ پشت سر گذاشته‌اند نیز فراموش نکنیم.

 

برای این که تعداد سال‌هاي کبیسه را در دو تقویم میلادی و شمسی بخواهیم ارزیابی کنیم باید ۱۳۸۲ را برای تقویم شمسی و ۲۰۰۳ را برای تقویم میلادی تقسیم بر ۴ کنیم. خارج قسمت این دو تقسیم به ترتیب تعداد سال‌هاي کبیسهٔ تقویم شمسی و میلادی است که از ابتدای شروع بکار این تقویم‌ها تاکنون پشت سر گذاشته‌اند. البته این اعداد مطابق واقعیت نیستند! ولی به محاسبات ما اشکالی وارد نمی کنند.

 

در تقسیم ۱۳۸۲ بر ۴ خارج قسمت برابر ۳۴۵ میشود و این شماره برای تقویم میلادی برابر ۵۰۰ است.

 

خب پس تاکنون بر اساس تقویم شمسی ۳۴۵ سال کبیسه بوده و بر اساس تقویم میلادی ۵۰۰ سال برابر سال کبیسه بوده‌اند. «البته همان‌ طور که دید به کبیسه بودن سالی که در آن هستیم هنوز توجهی نکردیم.

 

«خب برگردیم به مسئلهٔ خودمان که میخواستیم دو تاریخ ۱۳/۴/۱۳۸۳ و ۳/۷/۲۰۰۴ به روز تبدیل کنیم.

 

برای اینکار باید از شماره سال یکی کم کرده ودر ۳۶۵ ضرب کنیم؛ و از شماره ماه نیز باید یکی کم کرده و بر اساس نوع تقویم باید شماره ماه را ضرب در شماره خاصی کنیم. مثلا وقتی در تاریخ شمسی از شماره ماه یکی کم کنیم حاصل ۳ میشود.

 

همان‌ طور که میدانید در تقویم شمسی ۳ ماه اول سال ۳۱ روز دارند، پس ۳ را در ۳۱ ضرب میکنیم؛ ولی در تاریخ شمسی وقتی از ۷ یکی کم کینم برابر ۶ می شود. خب باید دراین مورد ببینیم که ۶ ماه اول سال میلادی چند روزه هستند.

 

ماه اول میلادی = ۳۱ روز

ماه دوم میلادی = ۲۸ روز «درسال کبیسه ۲۹ روز»

ماه سوم میلادی = ۳۱ روز

ماه چهارم میلادی = ۳۰ روز

ماه پنجم میلادی = ۳۱ روز

ماه ششم میلادی = ۳۰ روز

ماه هفتم میلادی = ۳۱ روز

ماه هشتم میلادی = ۳۱ روز

ماه نهم میلادی = ۳۰ روز

ماه دهم میلادی = ۳۱ روز

ماه یازدهم میلادی = ۳۰ روز

ماه دوازدهم میلادی = ۳۱ روز

 

طبق جدول بالا ۶ ماه اول سال ۲۰۰۴ میلادی برابر ۱۸۲ روز می باشد. «فراموش نکنید که سال ۲۰۰۴ سال کبیسه است» خب تا حالا شماره سال و ماه رابه روز تبدیل کردیم و این دو شماره را باید به اضافهٔ شماره روز کنیم ودر آخر به اضافهٔ تعداد سال‌هاي کبیسه گذشته کنیم. داریم

A = «۱۳۸۲*۳۶۵»+«۳*۳۱»+۱۳+۳۴۵ = ۵۰۴۸۸۱

B= «۲۰۰۳*۳۶۵»+«۳۱+۲۹+۳۱+۳۰+۳۱+۳۰»+۳+۵۰۰=۷۳۱۷۸۰

B-A = ۲۲۶۸۹۹

 

با محاسبات فوق خواستم نشان بدهم که شماره ۲۲۶۸۹۹ که در اول بحث گفتیم را از کجا آوردیم. همان‌ طور که احتمالاً تا حالا فهمیدید این شماره «۲۲۶۸۹۹» تفاوت مبداهای دو تقویم میلادی و شمسی به روز هستند.

 

حال مثالی می زنم برای تبدیل تاریخ شمسی به تاریخ میلادی. فرض کنید که میخواهیم که تاریخ ۱۵/۴/۱۳۸۳ شمسی رابه تاریخ میلادی نظیر آن تبدیل کنیم. در ابتدا باید این تاریخ رابه روز تبدیل کنیم. طبق روش گفته شده در بالا مینویسیم:

C =[«۱۳۸۳-۱»*۳۶۵]+[«۴-۱»*۳۱]+۱۵+۳۴۵ = ۵۰۴۸۸۳

 

خب این شماره را باید به اضافهٔ ۲۲۶۸۹۹ کنیم:

۵۰۴۸۸۳+۲۲۶۸۹۹ = ۷۳۱۷۸۲

 

حال باید ۷۳۱۷۸۲ رابه تاریخ میلادی متناظر آن تبدیل کنیم.

ابتدا باید تعداد سال‌هاي کبیسهٔ تقویم میلادی را از این شماره کنیم، در بالا دیدیم که تقویم میلادی تاکنون ۵۰۰ سال کبیسه را پشت سر گذاشته است.

۷۳۱۷۸۲–۵۰۰=۷۳۱۲۸۲

 

حال ۷۳۱۲۸۲ را بر ۳۶۵ تقسیم می کنیم و خارج قسمت آن رابه اضافهٔ یک می کنیم و شماره به دست آمده شماره سال است:

۷۳۱۲۸۲ / ۳۶۵ = ۲۰۰۳

۲۰۰۳ + ۱= ۲۰۰۴

 

باقی ماندهٔ تقسیم فوق برابر ۱۸۷ می باشد. حال با استفاده از جدول تعداد روزهای تقویم میلادی شروع میکنیم از ۱۸۷ کم میکنیم و بازهم فراموش نمیکنیم که سال ۲۰۰۴ میلادی سال کبیسه است:

 

۱۸۷–۳۱=۱۵۶

۱۵۶–۲۹=۱۲۷

۱۲۷–۳۱=۹۶

۹۶–۳۰=۶۶

۶۶–۳۱=۳۵

۳۵–۳۰=۵

 

خب تفریق‌هاي فوق را تا جایی ادامه می دهیم که شماره به دست آمده کمتر از تعداد روزهای یک ماه باشند. در بالا ۶ مرحله تفریق انجام دهیم به شماره ۶ باید یک بیافزاییم تا تعداد ماه‌ها به دست آید؛ و شماره ظاهر شده در تفریق آخر نیز برابر شماره روز میباشد. پس با محاسبات فوق دیدیم که تاریخ ۱۵/۴/۱۳۸۳ شمسی برابر ۵/۷/۲۰۰۴ است.

 

این روش کلی تبدیل دو تاریخ به یک دیگر است؛ و برای تبدیل انواع تقویم به هم باید این مراحل را انجام داد ولی با توجه به نوع تقویم‌ها عددهایی که باید اضافه یا کم بشود طبعاً فرق می کند.

 

منبع:wikipedia.org

جدیدترین مطالب سایت