بروزرسانی : 28 شهریور 1402

تشخیص اثر انگشت با یک روش فوق العاده

تشخیص اثر انگشت با یک روش فوق العاده

اثر انگشت در پلیس آمریکا 

بتازگی محققان آمریکایی توانستند از طریف داده ها و اشیا اثر انگشت شخص و مجرم را پیدا کنند و قدم بلندی در راستای امنیت کشورشان بردارند . 

 به گزارش تالاب این روش می‌تواند به پلیس در شناسایی جنسیت مجرم و کسب اطلاعات درمورد خوراکی که خورده هست و یا هر انچه به آن دست زده هست، کمک کند.

کارشناسان میگویند که این فناوری اثر انگشت بطور ناب کاربرد قضایی دارد و احتمالا تا چند ماه دیگر بطور گسترده بهرهگیری می‌شود.

این فناوری محققان دانشگاه ‘شفیلد هالام’ در انگلیس در واقع شکلی از طیف سنجی جرمی «mass spectrometry» هست. طیف سنجی جرمی یکی از روش‌هاي طیف‌سنجی هست که حاوی تفکیک یون‌هاي یک یا چند اتمی بر پایهٔ نسبت جرم به بار «m/z» و اندازه‌گیری m/z و فراوانی یون‌ها در فاز گازی هست. به عبارت دقیق‌تر طیف‌سنجی جرمی به بررسی نسبت جرم به بار مولکول ها با بهرهگیری از میدان هاي الکتریکی و مغناطیسی می پردازد.

این روش با تبخیر نظیر اثر انگشت و بعد شلیک آن دریک میدان الکتریکی یا مغناطیسی در خلاء عمل می‌کند.

در این شرایط ،ذرات جرم هاي گوناگون به طرز متفاوتی رفتار میکنند که به محققان امکان می‌دهند مولکول هاي ناب را در اثر انگشت شناسایی کنند.

این روش به محققان اجازه می‌دهد تا جنسیت، احتمال دست زدن به خون، احتمال مصرف مواد مخدر از جمله کوکائین، THC هروئین یا آمفتامین، اثرات تولیدات تمیز کننده یا آرایشی و مصرف خوراکی و نوشیدنیها را شناسایی کنند.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت