تصویری جالب از خوردن کروکودیل توسط یک مار

تصویری جالب از خوردن کروکودیل توسط یک مار

تصویری از خوردن کروکودیل توسط یک مار

با جنگیدن مار و کروکودیل با هم در این بین با قلبه ی مار به کروکودیل توانست اورا شکار کند و توسط مار بزرگ بلعیده شود.تیفانی کرولیس که یک سکنه ی محلی است وقتی این صحنه را میبیند سریع دست بکار میشود تا ازین صحنه ها عکس برداری کند و سپس ان ها را به خبرگزاری ها تحویل میدهد.تراویس کورلیس که شاهد این صحنه نادربوده است،

تصویری جالب از خوردن کروکودیل توسط یک مار

تصویری جالب از خوردن کروکودیل توسط یک مار

 

به گزارش تالاب:گفت: دو خزنده غول پیکر داخل آب با هم می جنگیدند. مار پیتون حدود ۳ متر طول داشت و به دور بدن کروکودیل که بیش از یک متر بود ، پیچیده بود. دهها نفر حیرت زده شاهد نبرد مرگبار میان یک مار پیتون و یک کروکودیل غول پیکر در شمال غربی استرالیا بودند.

تصویری جالب از خوردن کروکودیل توسط یک مار

تصویری جالب از خوردن کروکودیل توسط یک مار

 

دوخزنده بی صدا اما بی رحمانه با هم می جنگیدند.او افزود: همه ما ایستاده بوده و این جنگ مرگبار را تماشا می کردیم.چند ساعت پس از آغاز نبرد پیتون کروکودیل را به ساحل دریاچه کشاند. هنگامی که مار غول پیکر طعمه اش را رها کرد او مرده بود.تراویس که همراه دهها نفر دیگر شاهد این جنگ بود،

 

تصویری جالب از خوردن کروکودیل توسط یک مار

تصویری جالب از خوردن کروکودیل توسط یک مار

 

تاکید کرد: ۱۰ دقیقه بعد کروکودیل ناپدید شد، پیتون حیوان را به طور کامل بلعیده بود. نبرد مرگبار میان پیتون و کروکودیل که بیش از ۵ ساعت به طول انجامید در دریاچه موندارا در نزدیکی شهر معدنی مونت ایسا در ایالت کوئینزلند استرالیا رخ داد.تراویس کورلیس که اهل منطقه است،

تصویری جالب از خوردن کروکودیل توسط یک مار

تصویری جالب از خوردن کروکودیل توسط یک مار

 

تصریح کرد : در دریاچه موندارا کروکودیل های آب شیرین زندگی می کنند. همچنین مارهای غول پیکر که در منطقه فراوان هستند نیز اغلب در حاشیه این دریاچه دیده می شوند.او تایید کرد: اما این نخستین بار بود که من شاهد نبرد مرگبار این دو خزنده غول پیکر از فاصله ای نزدیک و به طور زنده بودم.

تصویری جالب از خوردن کروکودیل توسط یک مار

تصویری جالب از خوردن کروکودیل توسط یک مار

جدیدترین مطالب سایت