تعارف آب شرب میناب به خانم ابتکار + تصاویر

تعارف  آب شرب میناب به خانم ابتکار + تصاویر

معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست به منظور پیگیری بحران ناشی از دشت میناب به این شهرستان سفرکرد.

تعارف  آب شرب میناب به خانم ابتکار + تصاویر

تعارف آب شرب میناب به خانم ابتکار

 

مشرق

 

جدیدترین مطالب سایت