بروزرسانی : 20 خرداد 1395

تنبیه یک زن برای شوهرش

تنبیه یک زن برای شوهرش
تنبیه یک زن برای شوهرش
زنی که از زندگی با شوهر پرکارش به تنگ آمده بود مهریه اش را که رونویسی از شاهنامه فردوسی است به اجرا گذاشت تا همسرش را تنبیه کند.

به گزارش خراسان، هفته گذشته زنی به نام سیمین به مجتمع قضایی شماره دو خانواده رفت و گفت چون با شوهرش جواد اختلاف دارد می خواهد مهریه اش را به اجرا بگذارد.

این زن در این باره گفت: سه سال است که با شوهرم زندگی می کنم. او مرد خوبی است. نه اعتیاد دارد و نه دست بزن و نه بد اخلاق است.

اما همه فکرش معطوف به کارش است و به من کمتر اهمیت می دهد. او مدیر داخلی یک شرکت خصوصی است و بیشتر اوقاتش را سر کار می گذراند و وقتی هم به خانه می آید حوصله صحبت کردن با من را ندارد.

چند ماه است سعی می کنم با جواد صحبت کنم اما او فرصت ندارد و همین که به خانه می رسد می خوابد. من هم تصمیم گرفتم مهریه ام را به اجرا بگذارم تا او به خاطر این رفتارش تنبیه شود.

این زن ادامه داد: زمانی که جواد به خواستگاری ام آمد من دانشجوی ادبیات بودم و علاقه زیادی به شاهنامه فردوسی داشتم. به همین دلیل مهریه ام را 120 سکه بهار آزادی و یک مرتبه رونویسی از شاهنامه فردوسی اعلام کردم.

حالا با گذشت سه سال از شروع زندگی مشترک مان به خاطر اینکه شوهرم به زندگی مان اهمیتی نمی دهد می خواهم آن بخش از مهریه را که درباره رونویسی از شاهنامه است به اجرا بگذارم تا شوهرم تنبیه و مجبور شود چند روزی را در خانه کنارم باشد.

به دنبال اظهارات این زن پرونده خواسته او ثبت و مقرر شد در جلسه دیگری با حضور شوهرش به این پرونده رسیدگی شود.
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت