توهین و فحاشی به کارمندان دولت چه مجازاتی دارد؟

توهین و فحاشی به کارمندان دولت چه مجازاتی دارد؟

توهین و بد دهنی به کارمندان دولت چه مجازاتی دارد؟

طبق قانون هر گونه بی احترامی و توهین به کارمندان دولت می تواند شامل مجازات هاي‌ زیر شود ! طبق قانون نه کارمندان حق توهین به ارباب رجوع را دارند و نه ارباب رجوع حق توهین به کارمند دولت را دارند . شاید به جرات بتوان توهین را در زمره اعمالی دانست که بیشتر از هر عمل ممنوعه‌اي در زندگی روزمره‌مان اتفاق می‌افتد.

 

به گزارش تالاب ماده۶۰۸ در خصوص توهین عادی است که مجازات ان جزای نقدی یا شلاق است، ولی ماده ۶۰۹؛ ماده حمایتی از کارمندان دولت است، به طوری‌كه هرکسی به کارمندان دولتی توهین کند، علاوه بر جزای نقدی و شلاق به مجازات حبس نیز محکوم می شود. گاهی مورد توهین و اهانت دیگری قرار می گیریم و گاهی خود به دیگری توهین می کنیم.عملی که بدون اطلاع از آثار و عوارض ان اتفاق می‌افتد.

 

این در حالی است که پیگیری و مطالبه آثار ناشی از این عمل هیچ‌گاه به اندازه شیوع و انجام ان نبوده است. چه این که اگر بنا به مطالبه و پیگیری آثار ان بود، غالب شکایات مطروح در دادگستری به پیگیری همین عنوان مجرمانه اختصاص می‌یافت کما این که درحال حاضر تعداد زیادی از پرونده‌هاي‌ مطروح در دادگستری ناشی از جرایم مرتبط با هتک حیثیت و آبروی اشخاص است. عملی که بسیار ساده از کنار ان می‌گذریم، توسط قانونگذار جرم انگاری شده است.

 

بعلت اهمیت این جرم که مستقیما به حیثیت و آزادی و آسایش و آبروی اشخاص لطمه وارد میکند، از ان تحت عنوان هتک حرمت اشخاص یاد کرده است؛ بنابر این یکبار دیگر مقنن حمایت خودرا از افراد و نیز جامعه نشان داده است و همان‌گونه که اموال و جان اشخاص مورد حمایت وی قرار گرفته اند، حیثیت، آبرو، شخصیت، آزادی و آسایش افراد نیز در نظر قانونگذار ارجمند و مورد حمایت هستند و هر گونه تعرض به ان‌ها را جرم و قابل مجازات دانسته است.

 

قانونگذار افراد را از هتک حرمت و تعرض به حیثیت و آبروی یک دیگر منع کرده است و برای حفظ حقوق اساسی افراد و سایر ارزش‌هاي‌ مشابه ان؛ مجازات‌هایي را برای توهین در نظر گرفته است.

 

مطابق ماده۶۰۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات، توهین به افراد از قبیل: فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، مشمول مجازات شلاق تا ۷۴ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

 

توهین و فحاشی به کارمندان دولت چه مجازاتی دارد؟

 

۱- توهین مذکور دراین ماده، توهین ساده محسوب می شود.

 

۲- مقصود از واژه افراد در صدر ماده صرفا اشخاص حقیقی «افراد عادی» است و اشخاص حقوقی و ادارات و سازمان‌ها را شامل نمی شود. زیرا همان‌ طور که پیشتر گفته شد، توهین جرمی است که بر روی حیثیت و شخصیت افراد واقع میشود؛ مانند جرم افترا، این درحالی است که اشخاص حقوقی دارای شخصیت به این معنا نیستند.

 

۳-قانونگذار توهین به افراد را از طریق فحاشی و استعمال الفاظ رکیک ممکن دانسته است. این در حالی است که از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود؛ بنابر این توهین صرفا به لفظ واقع نمی شود و حتی میتواند به وسیله رفتار و نوشتن یا تصویر نیز واقع شود.

 

۴-جرم مذکور دراین ماده جرمی قابل گذشت محسوب می شود؛ بنابر این با شکایت شاکی است که قانون شروع به تعقیب میکند و از همین روی با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد. اما باید بیان داشت که برای تحقق جرم توهین حضور شخصی که به او توهین شده است ضروری نخواهد بود؛ بنابر این توهین ممکن است غیابی هم صورت بگیرد.

 

۵- مجازات فردی که مرتکب توهین ساده میشود، به دلالت ماده ۶۰۸ شلاق تا ۷۴ ضربه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال است؛ بنابر این قاضی اختیار به اعمال مجازات شلاق و یا جزای نقدی خواهد داشت.

 

۶- مجازات مقرر درحالی است که گاهی توهین صورت گرفته در قالب ان ماده، قابل اعمال مجازات نیست؛ به عبارت دیگر گاهی تعرض به حیثیت افراد از طریق توهین موجب اعمال مجازات حدی خواهد شد.

 

موضوع دیگر در باب توهین، توهین به کارمندان دولت است که در قوانین هر کشوری به لحاظ جرم‌انگاری مورد توجه قرار گرفته است.

 

توهین به کارکنان دولت نیز از جمله این موارد است که قانونگذار همواره برای حفظ حریم کارکنان دولت و عدم تعدی به ان‌ها، به موضوع توهین به کارمندان اشاره کرده است.

 

این حمایت‌ها در نگارش قوانین کیفری نیز نمود پیدا کرده است. بطور مثال در قانون مجازات اسلامی در مادتین۶۰۸ و۶۰۹ به مجازات جرم توهین و توهین به کارکنان دولت اشاره شده است.

 

ماده۶۰۸ در خصوص توهین عادی است که مجازات ان جزای نقدی یا شلاق است، ولی ماده ۶۰۹؛ ماده حمایتی از کارمندان دولت است، به طوریکه هرکسی به کارمندان دولتی توهین کند، علاوه بر جزای نقدی و شلاق به مجازات حبس نیز محکوم میشود.

 

دراین ماده به خوبی پیداست که قانونگذار برای افرادی که به کارمندان دولتی توهین می کنند، مجازات بیشتری در نظر گرفته است. وقایع الاتفاقیه. رویه پیگیری کیفری درصورت وقوع جرم توهین، قربانی جرم یعنی کسیکه به او توهینی روا داشته شده است، باید برای پیگیری موضوع و تحت تعقیب قرار دادن کسیکه اقدام به توهین کرده است به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه و با ابراز دلایل خود از جمله شهادت شهود موضوع را ثابت و متهم رابه مجازات قانونی محکوم کند. تقسیم‌بندی جرایم حیثیتی این جرایم با حیثیت افراد در ارتباط هستند.

 

میتوان گفت که عده اي از موارد افترا ناموسی است که در قالب جرم قذف بحث میشود و برخی ناموسی نیست که موضوع ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی است؛ بنابر این در عمل میان این سه جرم باید تفاوت گذاشت.

 

توهین هم خود انواع مختلفی دارد؛ ممکن است توهین به واسطه مقام بالای توهین‌شونده مجازات شدیدتری داشته باشد. تفاوت توهین و افترا تفاوت توهین با افترا ان است که افترا نسبت دادن صریح عمل مجرمانه به غیر و متضمن اسناد و اخبار است، اما در توهین، مرتکب قصد انشا و هتک حرمت دارد.

 

پس اگر شخص به قصد انشا و هتک حرمت مثلاً به کسى بگوید: «دزد»؛ مفتری محسوب نمى‌شود؛ زیرا منظور اسناددهنده توهین و تحقیر طرف اسناد بوده است، نه این که در واقع وی را به ارتکاب عمل دزدی متهم کند؛ همچنین است دادن نسبت‌هاي‌ کلى و غیرصریح مانند جانى، یا فاسق که فاقد صراحت کافى است و به نوع جرم منتسب اشاره ندارد.

 

البته این اعمال ممکن است از مصادیق توهین محسوب شوند. نکته دیگر، ضرورت جرم بودن عمل انتسابى برای تحقق افتراست. در واقع، برای تحقق افترا، عمل اسناد داده‌شده باید فعل یا ترک فعلى باشد که در زمان اسناد در قانون ممنوع بوده و برای ان مجازات تعیین شده باشد، حال آنکه در توهین اینگونه نیست.

 

هر گونه توهین ممنوع میباشد ( البته کارمندان دولت هم در صورت توهین به ارباب رجوع شامل مجازات های که قانون پیش بینی کرده است خواهند شد)
جدیدترین مطالب سایت