راهپیمایی جمعیت میلیونی علیه رئیس جمهور کره جنوبی

راهپیمایی جمعیت میلیونی علیه رئیس جمهور کره جنوبی

حضورجمعیت میلیونی علیه رئیس جمهور کره جنوبی

دنبال سوء استفاده یکی از دوستان نزدیک رئیس جمهور کره جنوبی و اعمال نفوذ وی در انتصابات دولتی و در اطلاعات محرمانه دولتی، پارک گئون هه با چشمانی اشکبار از مردم این کشور عذرخواهی کرد.

به گزارش تالاب پارک گئون هه رئیس جمهور کره جنوبی که به دلیل درز اطلاعات دولتی از سوی یکی از افراد نزدیک و مرتبط با وی و همچنین مداخله وی در امور دولتی، تحت فشار قرار دارد امروز جمعه از مردم این کشور عذرخواهی کرد.

راهپیمایی جمعیت میلیونی علیه رئیس جمهور کره جنوبی

حضور جمعیت میلیونی علیه رئیس جمهور کره جنوبی

به گزارش تالاب رسانه‌های کره جنوبی اخیرا گزارش دادند که یکی از دوستان نزدیک رئیس جمهوری، با استفاده از نفوذ خود بر خانم پارک و موقعیتی که در دفتر ریاست جمهوری ایجاد کرده بود در بعضی انتصابات مداخله و احتمالا از موقعیت خود بهره‌برداری اقتصادی هم کرده است.در پی انتشار این گزارش‌ها که با اعتراضات مردمی نیز مواجه شده است، نخست وزیر کره جنوبی، 2 وزیر کابینه، 10 مشاور رئیس جمهوری و رئیس کارکنان نهاد ریاست جمهوری از سمت های خود استعفا داده و یا برکنار شده‌اند.

راهپیمایی جمعیت میلیونی علیه رئیس جمهور کره جنوبی

حضور جمعیت میلیونی علیه رئیس جمهور کره جنوبی

نشت اطلاعات محرمانه دولت کره جنوبی توسط خانم چوی سوون-سیل از دوستان دوران کودکی خانم پارک صورت گرفته است که بدون داشتن سمت دولتی به کاخ ریاست جمهوری سئول رفت و آمد داشته است. خانم چوی ضمن دسترسی به اسناد محرمانه در متن سخنرانیهای رئیس جمهور نیز اعمال نفوذ کرده است.

راهپیمایی جمعیت میلیونی علیه رئیس جمهور کره جنوبی

حضورجمعیت میلیونی علیه رئیس جمهور کره جنوبی

خبرگزاری یونهاپ شب گذشته گزارش داد که دادستانی کره جنوبی خانم چوی را از روز دوشنبه بازداشت کرده است.به گزارش روزنامه گاردین، پارک گئون هه که به صورت مستقیم از طریق تلویزیون این کشور با مردم صحبت می‌کرد با چشمانی اشکبار نسبت به رسوایی اخیر در دستگاه ریاست جمهوری این کشور ابراز تاسف کرد.

راهپیمایی جمعیت میلیونی علیه رئیس جمهور کره جنوبی

حضورجمعیت میلیونی علیه رئیس جمهور کره جنوبی

پارک در سخنرانی روز جمعه خود با بیان اینکه از حوادث اخیر بسیار متاثر و دل شکسته است گفت: من با دادستانی و تحقیقات آنها درباره اتهامات چوی سوون-سیل همکاری لازم را به عمل خواهم آورد.وی افزود: این مساله آنقدر بزرگ است که انتظار ندارم مردم کره مرا مورد بخشش قرار دهند.پارک در ادامه گفت: «قلبم از این ماجرا و این رسوایی شکسته و حاضرم هر گونه همکاری با تحقیقات دادستانی و ماموران قضایی داشته باشم».

راهپیمایی جمعیت میلیونی علیه رئیس جمهور کره جنوبی

حضور جمعیت میلیونی علیه رئیس جمهور کره جنوبی

چوی یه مدت 40 سال از دوستان نزدیک رئیس جمهوری کره جنوبی است که به گفته رسانه‌ها نفوذ زیادی بر سیاستهای دولت سئول از مسائل اقتصادی گرفته تا مسائل مربوط به کره شمالی داشته است.گاردین در ادامه نوشت: رسوایی اخیر جامعه کره جنوبی را تحت تاثیر زیادی قرار داده است تا جایی که بر اساس نظرسنجی موسسه گالوپ میزان محبوبیت پارک گئون هه را به 5 درصد کاهش داده است، کمترین میزان محبوبیت یک رئیس جمهور کره جنوبی در 68 سال گذشته.

راهپیمایی جمعیت میلیونی علیه رئیس جمهور کره جنوبی

حضور جمعیت میلیونی علیه رئیس جمهور کره جنوبی

بلافاصله پس از عذرخواهی رئیس جمهور، رهبر حزب مخالف دولت، پارک گئون هه را متهم به عدم صداقت و قدرت طلبی متهم کرد.چو می-آئه رهبر حزب دموکراتیک کره گفت: او درک درستی از کل وضعیت ندارد و فقط به دنبال حفظ قدرت به هر طریقی است.خانم پارک اولین رئیس جمهور زن کره جنوبی است که از فوریه 2013 قدرت را در اختیار گرفته است. وی فرزند پارک چونگ هی سومین رئیس جمهور کرهٔ جنوبی بین سال‌های ۱۹۶۳ و ۱۹۷۹است.به دنبال افشای رسوایی در کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی، مردم پایتخت این کشور در سئول دست به تجمع اعتراضی زدند.

     راهپیمایی جمعیت میلیونی علیه رئیس جمهور کره جنوبی

حضور جمعیت میلیونی علیه رئیس جمهور کره جنوبی

راهپیمایی جمعیت میلیونی علیه رئیس جمهور کره جنوبی

حضور جمعیت میلیونی علیه رئیس جمهور کره جنوبی 

 راهپیمایی جمعیت میلیونی علیه رئیس جمهور کره جنوبی

حضور جمعیت میلیونی علیه رئیس جمهور کره جنوبی

راهپیمایی جمعیت میلیونی علیه رئیس جمهور کره جنوبی

حضور جمعیت میلیونی علیه رئیس جمهور کره جنوبی

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت