حضور پرنده ای در کنار هواپیما دردسر ساز شد (عکس)

حضور پرنده ای در کنار هواپیما دردسر ساز شد (عکس)

حضور پرنده ای در کنار هواپیما دردسر ساز شد (عکس)

 

پرنده هایی در کنار هواپیماهای آلمانی وجود داشت که باعث شد تا هواپیما و برج مراقبت ارتباطش قطع شود در ادامه با حضور پرنده ای در کنار هواپیما دردسر ساز شد سایت تالاب را دنبال کنید.

 

در یک اتفاق مرموز و ترسناک پرواز یک شی ء ناشناس در اطراف یک هواپیمای مسافربری سبب قطع ارتباط این هواپیما با برج مراقبت شد ! به نظر میرسد این شیء منبعی غیر زمینی داشته باشد و با مسئله یوفوها و شایعات مربوط به فضاییان بی ارتباط نباشد! شایان ذکر است به تازگی ناسا به طور رسمی وجود موجودات فضایی را تایید کرده است 

 

ماجرا ازین قرار است که هواپیمای مسافربری انگلیس که در آسمان آلمان با اسکورت دو جنگنده تایفون آلمان پرواز می کرد ناگهان ارتباط رادیویی اش با برج مراقبت قطع گردید.

 

حضور پرنده ای در کنار هواپیما دردسر ساز شد (عکس)

 یک فروند هواپیمای مسافربری انگلیس با 345 مسافر بر فراز آسمان آلمان توسط دو فروند جنگنده تایفون آلمانی اسکورت می شد ناگهان ارتباط رادیویی این هواپیمای مسافربری قطع شد.

 

جدیدترین مطالب سایت