بروزرسانی : 30 آذر 1396

حمید بقایی دادگاهی شد و حکمش صادر شد

حمید بقایی دادگاهی شد و حکمش صادر شد

صادر شدن حکم حمید بقایی 

حمید بقایی مشاور و دست راست محمود احمدی نژاد امروز به دادگاه تهران احضار شد در ادامه می توانید با حمید بقایی دادگاهی شد و حکمش صادر شد تالاب را دنبال نمایید. 

صدور حکم حمید بقایی , اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران، از صدور حکم بقایی خبر داد و گفت:

حکم دادگاه در خصوص پرونده حمید بقایی صادر و روز جاری به متهمان ابلاغ شد.

حمید بقایی دادگاهی شد و حکمش صادر شد

حکم دادگاه حمید بقایی

وی ادامه داد: حکم صادره غیر قطعی بوده و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی است. جزئیات رای دادگاه پس از قطعیت اعلام خواهد شد.

گفتنی است؛ جلسه رسیدگی به پرونده معاون اجرایی دولت دهم در تاریخ ۲۵ و ۳۰ مهرماه در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه مخصوصاً کارکنان دولت برگزار شد.

جزئیات رای دادگاه پس از قطعیت اعلام خواهد شد.

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت