جستجو در تالاب

تصاویری از خوشحالی رانندگان زن در کشور عربستان

تصاویری از خوشحالی رانندگان زن در کشور عربستان

عکس هایی از رانندگی زنان در عربستان 

عربستان سالیان سال بود که رانندگی را برای خانم منع کرده بود که بتازگی این قانون عجیب برداشته شد و آزادی آنها تایید شد . 

 

به گزارش تالاب دختران عربستان از این پس اجازه دارند که در خیابانها به سهولت و بدون محدودیت رانندگی کنند که یک دستاورد بزرگ برای آنان خواهد بود.

 

 در پی اجازه رانندگی به زنان در عربستان وبرداشتن قانون ممنوعیترانندگی برای زنها موجی از خوشحالی سراسر عربستان را فرا گرفته استو دختران و زنان در حال رانندگی از خود عکس یادگاری و سلفی می‌گیرند و آن را در صفحات مجازی خود به اشتراک می گذراند.

 

تصاویری از خوشحالی رانندگان زن در کشور عربستان

تصاویری از خوشحالی رانندگان زن در کشور عربستان

تصاویری از خوشحالی رانندگان زن در کشور عربستان

تصاویری از خوشحالی رانندگان زن در کشور عربستان

رانندگان زن در عربستان

تصاویری از خوشحالی رانندگان زن در کشور عربستان

تصاویری از خوشحالی رانندگان زن در کشور عربستان

عکس هایی از رانندگان زن در عربستان

تصاویری از خوشحالی رانندگان زن در کشور عربستان

تصاویری از خوشحالی رانندگان زن در کشور عربستان

تصاویری از خوشحالی رانندگان زن در کشور عربستان

تصاویری از رانندگان زن در عربستان

 

تصاویری از خوشحالی رانندگان زن در کشور عربستان

تصاویری از خوشحالی رانندگان زن در کشور عربستان

خوشحالی رانندگان زن عربستان

تصاویری از خوشحالی رانندگان زن در کشور عربستان

 

تصاویری از خوشحالی رانندگان زن در کشور عربستان

خوشحالی رانندگان زن عربستان

 

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
کلیپ جالب از تفاوت مسافرت رفتنای الان با قدیم
کلیپ جالب از تفاوت مسافرت رفتنای الان با قدیم