درخواست دختر جوان برای ازدواج در پارک

درخواست دختر جوان برای ازدواج در پارک

درخواست دختر جوان برای ازدواج

با شکایت خانم میان سالی مبنی بر سرقت تلفن همراه توسط دختر جوان در پارک و پیگیری هاي پلیس در پارک پیداشدن دختر جوان ادامه مقاله را در سایت تالاب دیدن نمایید

درپی شکایت خانمی میان سال مبنی بر سرقت وسایل همرا او توسط دختری جوان تحقیقات پلیسی آغاز شد شاکی پرونده که اعظم نام دارد و ۵۵ ساله هست در تحقیقات نخست خودگفت به طور اتفاقی با دختر جوان در یک پارک آشنا شدم میگفت مجرد هست وآرزویی جز ازدواج ندارد.

 

او با این حیله که کسی را سراغ ندارم برای ازدواج با اومعرفی کنم مخ مرا به کار گرفت و تا به خودم آمدم دیدم موبایل تلفن همراهم را به سرقت برده هست.ماموران کلانتری با اجرای طرح مهار دختر جوان را با همکاری مالباخته شناسایی و درحال فرار دستگیر کردند.تحقیقات از این دختر جوان که احتمال می‌رود با این ترفند حیله گرانه مرتکب طرقت هاي دیگری نیز شده باشد ادامه دارد.

 

به گزارش تالاب:پلیس به افراد سالخورده و میان سال پیشنهاد کرد: هنگامی که به پارگ یا مراکز خرید و … مراجعه میکنند به افراد غریبه که به بهانه هاي گوناگون سعی دارند به آن ها نزدیک شوند، اعتماد نکنند تا از وقوع چنین سرقت هایي جلوگیری شود.

 

جدیدترین مطالب سایت