درد و دل های همسر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی

درد و دل های همسر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی

دلنوشته های همسر آیت الله هاشمی

عفت مرعشی همسر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در این روزها حال مساعدی ندارد و به دلیل فوت همسر ایشان درد و دل هایی میکند که از تالاب شنوا باشید.

 

عفت مرعشی همسر آیت الله هاشمی(ره) به رسم ٥٨ سال زندگی مشترک، امروز نیز هنگام صبحانه یاد ایشان را گرامی داشتند.

 

درد و دل های همسر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

همسر آیت الله در دلنوشته ای کوتاه این جملات را روی کاغذ نوشت:

 

به عادت هر روز صبح بشقابی برایش روی میز صبحانه گذاشتم. نگاهش کردم. آشیخ اکبر آقا چهره اش امروز از همیشه نورانی تر بود.

 

ناگهان این بیت شعر را بی اختیار زمزمه کردم:

مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت

به تماشای تو آشوب قیامت برخاست

 

آسوده بخواب مرد بزرگوار…

 

جدیدترین مطالب سایت