بروزرسانی : 10 مهر 1395

در مراسم رمی جمره به جای شیطان لعنت به شوهر

در مراسم رمی جمره به جای شیطان لعنت به شوهر

لعنت به شوهر به جای شیطان در مراسم رمی جمره

در مراسم حج یکی از این آداب انجام رمی جمره  است به صورتیکه به دیواری که نماد شیطان است 7 بار سنگ می زنند  در حین انجام این عمل یکی از زنان به جای شیطان به شوهرش سنگ میزد حاج خانم مصری به جای شیطان همسرش را لعنت کرد!
 
در مراسم رمی جمره به جای شیطان لعنت به شوهر

لعنت به شوهر به جای شیطان در مراسم رمی جمره

به گزارش تالاب: حاج خانم مصریِ ۴۵ ساله به نام آمنه، هنگام رمی “جمره عقبه”، به شخصی ناسزا میگفت و عبارات غیراخلاقی بر زبان جاری می ساخت.

به نوشته روزنامه “عکاظ”، هنگامی که از این حاج خانم درباره هویت آن شخص پرسیده شد، ازشدت خشم پاسخی نداد، اما یکی از نزدیکانش گفت که همسرش او را خشمگین کرده و با او بدرفتاری می کند و بارها در حقش ستم روا داشته است و اینک به حج آمده تا زندگی اش را به طور کامل تغییردهد.

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت