راز تماس‌ های مکرر از شرق آسیا با خانواده قربانیان سانچی

راز تماس‌ های مکرر از شرق آسیا با خانواده قربانیان سانچی

راز تماس‌ های مکرر از شرق آسیا با خانواده قربانیان سانچی

آیا افراد روی کشتی سانچی زنده هستند ؟

 

تعدادی از خانواده‌های‌ قربانیان کشتی سانچی می‌گویند تماس‌های‌ ناشناسی با آن ها گرفته شده است که شائبه زنده بودن عده ای از ان ها را تقویت میکند!

 

تعدادی از خانواده‌های‌ قربانیان کشتی سانچی می‌گویند تماس‌های‌ ناشناسی با ان ها گرفته شده است که شائبه زنده بودن عده ای از ان ها را تقویت میکند ! ان ها مدعی هستند که خدمه از منطقه‌ای در اقیانوس آرام با ان ها تماس گرفته و در تلاش بودند تا زنده بودن خود را اعلام کنند.

راز تماس‌ های مکرر از شرق آسیا با خانواده قربانیان سانچی

پدر یکی از دانشجویان حاضر در سانچی:

دلیل اول ما صدای ضبط شده کاپیتان در جعبه سیاه است. او می‌گوید: آتش را نمی‌توان کاری کرد. قایق نجات را آماده کنید. بعد با زبان انگلیسی می‌گوید: برو برو

 

از اردیبهشت امسال تا یک ماه قبل تماس‌های‌ مکرر از خارج با خانواده حدود ۱۳نفر از خدمه سانچی گرفته می ‌شد، ماموضوع را اعلام کردیم اما گفتند کار افراد خرابکار است.

 

همسر امید ضیایی هم می‌گوید شوهرش هنوز زنده است. او به جام‌جم گفت: همسرم برای من یک خط شخصی خریده بود که خودش فقط این شماره را داشت. اردیبهشت امسال از خارج با این خط تماس گرفته شد خیلی سعی کردیم با فردی که تماس گرفته، ارتباط برقرار کنیم اما نشد ردیابی کردیم که اعلام شد تماس از یک منطقه نظامی در آسیای‌شرقی گرفته شده است.

 

باید منتظر معجزه بودو خبری خوشحال کننده برای مردم ایران و خانواده قربانیان…

 

منبع: جام جم
جدیدترین مطالب سایت