راهنمایی های لازم برای استخدام در آموزش پرورش

راهنمایی های لازم برای استخدام در آموزش پرورش

چگونه به استخدام آموزش و پرورش در بیاییم ؟

اگر علاقه مند به کار کردن در آموزش پرورش هستید در ادامه با  راهنمایی های لازم برای استخدام در آموزش پرورش ما را دنبال نمایید .

راهنمایی های لازم برای استخدام در آموزش پرورش

شرايط عمومی استخدام آموزش و پرورش:

 

– داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران

– اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

– التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

– دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت «مشروط به اينكه معافيت از خدمت نافي شرايط احراز مشاغل آموزش و پرورش نباشد«ويژه آقايان»
تبصره: داشتن كارت معافيت دائم براي طلاب داوطلب آزمون استخدامي الزامي هست.

– عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر

– نداشتن سابقه محكوميت جزا ی موثر

– دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي در يكي از رشته های مورد تایيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مورد نياز وزارت آموزش و پرورش در اين آگهي.

– داشتن سلامت جسماني، رواني و توانايي حسن انجام وظايف محوله براي حرفه معلمي در رشته ای كه استخدام ميشوند «به استناد بند «ز» ماده  «۴۲» قانون مديريت خدمات كشوري و آيين نامهه اجرايي ماده مزبور كه طبق ضوابط و مقررات آموزش و پرورش در مرحله گفت و گو استخدامي و انجام معاينات پزشكي مورد سنجش قرار ميگيرد»

– داوطلبان استخدام نبايد از مستخدمين رسمي  «آزمايشي، قطعي»، پيماني دستگاه های اجرايي و يا بازخريد خدمت آنهاباشند.

– نداشتن ممنوعيت از خدمات دولتي به موجب آراء مراجع قضا یي و يا ذيصلاح.
تذكر: ملاك عمل براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل، معافيت دائم و پايان خدمت نظام وظيفه داوطلبان زمان برگزاري آزمون ۲۱ / ۰۸ / ۱۳۹۵ و محاسبه سن انها اولين روز ثبت نام ۱۸ / ۷ / ۱۳۹۵ ميباشد .

 

موارد ذيل به شرط ارائه تايیديه معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

– الف» جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان ۲۵ درصد به بالا و فرزندان و همسر آزادگان كه حداقل يك سال و بالاتر سابقه اسارت دارند، و رزمندگان با سابقه حداقل ششش ماه حضور داوطلبانه در جبهه از شرط حداكثر سن معاف ميباشند .

– ب» افراد خانواده معظ شهدا «شامل پدر، مادر، خواهر و برادر» تا ميزان ۵ سال .

– ج» رزمندگان كمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به ميزان مدت حضور در جبهه.

– د» داوطلباني كه به صورت غير رسمي و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي، بانكها و شركتهاي تحت پوشش آن ها، شركتهاي بيمه های دولتي، شهرداريها و موسسات وو شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر انها مستلزم ذكر نام هست، موسسات و شركتهاي ملي و مصادره شده كه به نحوي از بودجه و كمك دولت بهرهگیری مي كنند، نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تحت پوشش آن ها از تاريخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به خدمت اشتغال داشتهاند، به ميزان مدت خدمت غير رسمي آن ها .

 

تبصره: احراز موارد مذكور در بندهاي فوق براساس گواهي صادره از سوي مراجع و دستگاههاي ذيصلاح و مسئول خواهد بود.

 

شرايط اختصاصی استخدام آموزش و پرورش:

۱ – داشتن سن حداكثر ۲۵ سال براي داوطلبان داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم ، حداكثر ۳۰ سال براي داوطلبان داراي مدرك تحصيلي ليسانس و حداكثر ۳۵ سال براي داوطلبان داراي مدرك تحصيليي فوق ليسانس.

۲ – دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي در رشته های تحصيلي مرتبط با شغل اعلام شده در آگهي استخدامي.
تبصره: عنوان رشته تحصيلي و گرايش بايد در متن گواهينامه موقت و دانشنامه درج شده باشد در غير اينصورت ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۳ – آن دسته ازداوطلبان فوق ليسانس مجاز به شركت در آزمون ميباشند كه رشته تحصيلي فوق ليسانس آنان مطابق با ليسانس يا يكي ازگرايشهاي ليسانس آنان باشد.

۴ – متقاضيان شركت در مشاغل هنرآموز «استادكاري»، ميبايست داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم پيوسته بوده يا در صورت دارا بودن فوق ديپلم ناپيوسته ، مدرك تحصيلي ديپلم هنرستان داشتهه باشند.

۵ – برخورداري از حسن شهرت و عامل بودن به اخلاق و شئونات معلمي براساس شرايط احراز شغل در طرح طبقه بندي مشاغل معلمان.

۶ – گذراندن دوره يكساله مهارت آموزي و موفقيت در آزمون جامع براساس ضوابط مربوط.

۷ – تغيير منطقه محل خدمت بعد از قبولي و گذشته از استخدام و اشتغال بكار تحت هر شرايطي «تاهل، تجرد، تكفل و….» ممنوع بوده و بعد از اشتغال بكار نيز تابع ضوابط و مقررات نقل و انتقال فرهنگيانن ميباشد.

۸ – دارندگان سهميه استخدامي نيز ميبايد در زمان مقرر ثبت نام و در آزمون شركت نمايند. سهميه استخدامي « ۲۵ درصد ايثارگران، ۵ درصد رزمندگان و ۳ درصد معلولين» وفق ضوابط و مقررات مربوطط در مقايسه با ساير داوطلبان سهميه مربوط در شغل محل مورد تقاضا اعمال خواهد شد.

۹ – پذيرفته شدگان آزمون نهايي آزمون استخدامي مكلفند، تعهد كتبي مبني بر ۱۰ سال خدمت «به شرط تمديد استخدام» در محل جغرافيايي مورد تقاضا به آموزش و پرورش بسپارند «استخدام وو اشتغال آنان منوط به سپردن تعهد محضري خواهدبود».

 

تذكر مهم:
رعايت كليه شرايط اختصاصي جداول رشته های تحصيلي مجاز الزامي هست.

فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم «سابق»، دانشگاه فرهنگيان و فارغ التحصيلان متعهد خدمت دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، حق ثبت نام در آزمون استخدامي را ندارند.

جدیدترین مطالب سایت