بروزرسانی : 23 اسفند 1399

رسم و رسوم جالب سلام کردن کشور ها گوناگون دنیا

رسم و رسوم جالب سلام کردن کشور ها گوناگون دنیا

رسم و رسوم جالب سلام کردن کشور ها گوناگون دنیا 

در هر کشوری اگر بروی و با شهروند آن کشور رو برو شوی آداب سلام کردن خاصی دارند در ادامه با رسم و رسوم جالب سلام کردن کشور ها گوناگون دنیا سایت تالاب را دنبال کنید.

سلام کردن در هر کشوری آداب خاص خود را دارد. در فرانسه روبوسی می کنند و در کشور دیگری بینی های خود را به هم می زنند!آداب سلام دادن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است که به نوعی نشان دهنده احترام به دیگران است.

کمی درباره آداب و رسوم فرهنگ های دیگر بدانید تا بدانید هنگام سفر به کشورهای دیگر چگونه رفتار کنید. ما ۱۲ آداب سلام دادن از سراسر دنیا آورده است که تمام آن ها متفاوت تر از یک دست دادن ساده هستند.

فیلیپین

رسم و رسوم جالب سلام کردن کشور ها گوناگون دنیا

فیلیپینی ها آداب سلام دادن زیبایی به نام “مانو” دارند که نشان دهنده احترام به بزرگ ترهاست. آن ها دست بزرگ ترها را می گیرند و به آرامی به پیشانی خودمی فشارند.

ژاپن

رسم و رسوم جالب سلام کردن کشور ها گوناگون دنیا

ژاپنی ها هنگام سلام و احوالپرسی به یکدیگر تعظیم می کنند. البته زاویه تعظیم و طول کشیدن آن به موقعیت بستگی دارد.

هندوستان

رسم و رسوم جالب سلام کردن کشور ها گوناگون دنیا

هندی ها هنگام سلام دادن کلمه “ناماسته” را به زبان می آوردند و دست ها را روی سینه قرار داده و کف دست ها را به هم می فشارند.

تایلند

رسم و رسوم جالب سلام کردن کشور ها گوناگون دنیا

احوالپرسی تایلندی ها که “وای” نام دارد درست مثل هندی ها ژست دعا می گیرند و کمی هم تعظیم می کنند.

فرانسه

رسم و رسوم جالب سلام کردن کشور ها گوناگون دنیا

در فرانسه وقتی دو نفر همدیگر را ملاقات می کنند روبوسی می کنند.

نیوزیلند

رسم و رسوم جالب سلام کردن کشور ها گوناگون دنیا

آداب سلام دادن در میان مردم مائوری در نیوزیلند “هونگی” نام دارد. آن ها هنگام سلام دادن بینی و پیشانی را به هم می فشارند.

بوتسوانا

رسم و رسوم جالب سلام کردن کشور ها گوناگون دنیا

در بوتسوانا باید هنگام احوالپرسی حرکات بسیار ساده ای را انجام داد. آن ها با دست راست به هم دست می دهند و با دست چپ آرنج دست راست را می گیرند. سپس به حالت عادی بر می گردند و کلمه Lae kae که همان حالت چطوره خودمان است را به زبان می آورند.

مغول

رسم و رسوم جالب سلام کردن کشور ها گوناگون دنیا

مغول ها به میهمانان شان شالی به نام hada هدیه می دهند و هنگام دادن هدیه کمی خم می شوند و با دو دست شال را هدیه می دهند.

یونان

رسم و رسوم جالب سلام کردن کشور ها گوناگون دنیا

یونانی ها معمولا هنگام احوالپرسی به پشت یا شانه های یکدیگر می زنند.

کنیا

رسم و رسوم جالب سلام کردن کشور ها گوناگون دنیا

جنگجویان قبیله ماسای در کنیا تازه واردها را به مراسم رقص دعوت می کنند. در این مراسم افراد یک دایره تشکیل می دهند و مسابقه بلندترین پرش را اجرا می کنند.

مالزی

رسم و رسوم جالب سلام کردن کشور ها گوناگون دنیا

مردم مالزی با هر دو دست به یکدیگر دست می دهند و سپس کف دست را روی قلب قرار میدهند.

تبت

رسم و رسوم جالب سلام کردن کشور ها گوناگون دنیا

به گزارش تالاب تبتی ها زبان شان را هنگام سلام و احوالپرسی بیرون می آورند. این رفتار یادآور پادشاه تبت در قرن نهم است که زبانی سیاه داشت.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت