رفتار تحقیر آمیز رئیس جمهور آمریکا نسبت به همسرش

رفتار تحقیر آمیز رئیس جمهور آمریکا نسبت به همسرش

تحقیر جدید ترامپ نسبت به همسرش

 

ریس جمهور آمریکا دونالد ترامپ دوباره سر تیتر خبرها شد این مرد با تحقیر همسرش در فرودگان نشان داد اتحادی در بین آنها نیست با ما همراه باشید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیرا حرکت های جنجالی نسبت به همسر خود داشته است که نشانه تحقیر کردن وی می باشد.

 

به گزارش تالاب: رفتارهای دونالد ترامپ نسبت به همسرش، در فیلمی که ترامپ به دیدار او رفته و ملانیا و به استقبالش شتافته زیر ذره بین خبرنگاران و کارشناسان زبان بدن قرار گرفته و از این دیدار رفتار تحقیرآمیز رئیس جمهور نسبت به همسرش استنتاج شده است

 

“دیلی میل” (Daily Mail) با انتشار گزارشی به رفتار دونالد ترامپ با ملانیا ترامپ در فرودگاه “پالم بیچ” فلوریدا پرداخته است. ترامپ پس از پیاده شدن از هواپیما، در حالی که همسرش قصد داشته دست او را بگیرد، از این کار خودداری کرده است.

 

رفتار تحقیر آمیز رئیس جمهور آمریکا نسبت به همسرش

رفتار تحقیرآمیز رئیس جمهور آمریکا نسبت به همسرش

 

بنا به گزارش تالاب، ترامپ پس از پیاده شدن از هواپیما، در حالی که همسرش قصد داشته دست او را بگیرد، از این کار خودداری کرده است.ترامپ پس از گرفتن دست ملانیا تنها دو ضربه به بر روی آن زد و دستش را رها کرد؛ موضوعی که برخی آن را تحقیر جدید ترامپ نسبت به همسرش دانسته اند.

 

رفتار تحقیر آمیز رئیس جمهور آمریکا نسبت به همسرش

رفتار تحقیرآمیز رئیس جمهور آمریکا نسبت به همسرش

 

به گفته یک کارشناس «زبان بدن»، گرفتن دستان همسر نشانه اتحاد است اما ترامپ با این اقدام قصد دارد استقلال خود را نشان دهد و اعلام کند که قدرت تنها در اختیار من است.